På grund av mitt tunnelintresse tänker jag ofta på vad som finns under tempelberget. Givetvis eldas nyfikenheten på av att det är politiskt omöjligt att bedriva systematisk arkeologi på denna plats. Men, det som fascinerar mig är att det existerar en outforskad underjord, byggd av bågar och valv, över tusentals år. När jag häromdagen satt och läste Ibn Khaldūn, snubblade jag över följande teori om tempelbergets välvda innandöme, från sent trettonhundratal:

De välvda hallarna under templet befann sig i två våningar ovanpå varandra. Dess övre vånings pelare vilade på den lägre våningens valv, som av många människor tros ha varit Salomos stall. Så är det inte. De välvda hallarna byggdes för att undvika någon besudling av templet. Enligt den judiska lagen kunde någon orenhet, som ligger djupt nere i jorden och skiljs från ytan av ett jordlager, som kan förbinda det orena föremålet i jorden med föremålet på ytan, misstänkas göra föremålet på ytan orent. Och en misstanke har samma följder som ett faktum enligt den mosaiska lagen. Därför byggdes dessa valv i denna form med den övre hallens pelare vilande på den lägre våningens arkader, så att det inte skulle finnas någon rät linje längs med vilken smittan kunde såprida sig. Sålunda undanröndes varje misstanke om nedsmittning av templet. Detta bidrog till en större rituell renlighet och en ökad helighet för templets del. (s. 346)

Ytterligare ett exempel på urban vertikalitet.

Skriven av admin den 18 augusti 2014