Swepub har lanserat en bibliometrisida som låter användare specificera en sökning och sedan ladda ned resultaten i ett flertal öppna format (csv, tsv, xml, json). Detta är väldigt positiva nyheter för oss forskare som vill göra scientometriska analyser, och äntligen ett bibliometriskt index som inte är kontrollerat av stora företag!

Men jag funderar nu på hur jag på ett smart sätt ska kunna programmera mot den data man får ut ur Swepubsystemet. Det är nämligen så att varje artikel förekommer flera gånger. Om man till exempel sparar ned en csv-fil ser det ut så här om man öppnar den i exempelvis LibreOffice (eller Excel):

Screenshot from 2016-01-16
14:34:32{.alignnone .size-full .wp-image-3500 width="1362" height="260"}

Varje artikel har ett unikt Swepubnummer, vilket gör det enkelt att isolera artikelnivån. Men sedan är varje författare angiven i en ny rad, istället för att vara inkluderade men separerade inom ett och samma värden, vilket är fallet med data från Web of Science och Scopus. Detta är lite "jobbigt". Men givetvis går det att ordna. Jag letar nu efter den enklaste och mest eleganta lösningen och behöver lite input.

En av de mest intressanta analyserna är samförfattarskap. Att se vilka som skriver artiklar tillsammans kan vara ett väldigt kraftfullt mått på interdisciplinaritet, internationalisering, forskningspraktiker osv. Men då måste man för varje artikel få en lista på författare (och gärna så mycket meta-data om dessa författare som möjligt, ex. institutionstillhörighet).

Csv-filen är superenkel att läsa in till Python:

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="python"} import csv

thefile = open('query_result.csv', 'r') csv = csv.reader(thefile, delimiter=',') next(csv) #remove headers

for c in csv: print(c[24]) #put here what values you want, see list below.

Därefter är det bara att välja vilken meta-data man önskar. Jag begriper
inte allt, men här är ett första index (om ni vet mer kommentera gärna):

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="python"}
 """
[0] = Swepub ID-nummer
[1] = Organisation/Lärosäte (ex. "gu")
[2] = Publikationsår
[3] = Status (ex. "PUBLISHED")
[4] = Publikationstyp
[5] = Innehållstyp
[6] = Publikationstyp (igen)
[7] = Open Access-status (ex. "gold", "green")
[8] = "_hsv1" ?
[9] = "_hsv3" ?
[10] = "_hsv5"?
[11] = Titel
[12] = Antal författare
[13] = "_numLocalCreator", ?
[14] = Författar (namn)
[15] = Användarnamn i systemet (ex. xjsode)
[16] = ORCID (se http://orcid.org)
[17] = Affiliering (ex. "gu.se")
[18] = Källa (ex. "Journal of Python Snakes")
[19] = ISSN
[20] = Förlag
[21] = URL
[22] = Fulltext (länk till URL)
[23] = ISI-nummer (Web of Science)
[24] = DOI
[25] = Scopus-nummer
[26] = Pubmed-nummer
[27] = ISBN
[28] = "_projekt", ?
[29] = "_program", ?
[30] = "_contract", ?
[31] = "_dubblettID" ?
"""

Eftersom Swepub ID är unikt, är det ju enkelt att isolera artiklar var för sig. Men jag skulle vilja skriva en funktion som gjorde ungefär så här:

För varje unikt Swepub-ID, gå igenom alla författare och bygg om [14] till en lista (eller kanske en lista av dictionaries/hashtabeller) som inkluderar författarnamn + ORCID + Affiliering.

På så sätt kan man sedan enkelt ta varje artikel och genast skapa ett co-authornätverk. Här finns massor av intressanta analyser att göra. Hur mycket tvärvetenskap finns på svenska universitet? Hur internationella är forskare egentligen? Vilka institutioner samarbetar ofta?

Men allt hänger på att man hittar en smidig lösning på att varje artikel förekommer flera gånger och att metadata kan sammafogas på ett smart sätt.

Någon som har en intressant och elegant strategi för att bygga om datamängden så här? Kanske är det enklare med json?

Länk till datamängden jag jobbar mot (1.7 Mb, zip)

Uppdatering: Mattias Östmar har löst problemet så här. (se även kommentarerna nedan).

Skriven av admin den 16 januari 2016