Man kan kanske undra varför en humanist och samhällsvetare går uthårt mot FRA. Vad har filosofin att säga oss om övervakning? Finns det något man kan bidra med utöver den politiska mobilisering som nu har tagit fart?

Det är givetvis inte upp till mig att avgöra, utan i sedvanlig akademisk tradition är detta en kritisk uppgift som står öppen för kritik och protest. Men jag kan nämna några projekt jag jobbar med som berör FRA i allra högsta grad:

  1. I höst kommer jag att vara speaker på konferensen Peace and War - digital i Aachen (än så länge är siten bara på tyska) (Se abstract här). Syftet med konferensen är att koppla ihop teknologisk utveckling och aktivism, mot bakgrund av hur många innovationer har sin början i det så kallade militärindustriella komplexet. FRA kommer att bli mitt huvudsakliga case, och bloggbävningen kommer garanterat vara intressant ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag återkommer löpande efter sommaren med mina forskningsresultat, och förhoppningsvis blir publikationen efter konferensen open-access.
  2. Panspektrocismprojektet som jag genomför tillsammans med Karl Palmås (som analyserar FRA här bland annat) tar ett större grepp om övervakning. Tanken är att vi ska producera någon form av open-accesspublikation tillsammans, och arrangera seminarier lite varstans. Vi har höga filosofiska ambitioner i detta projekt, vilket gör det aningen esoteriskt och otillgängligt för den som inte har plöjt sida upp och ned i Tusen platåer. Men vi argumenterar ungefär att det har vuxit fram ett nytt socialt diagram för samhällelig makt med start ungefär efter andra världskriget, som börjar få sin höjdpunkt just nu med hjälp av nya teknologier (ex. RFID, Internetövervakning, smarta kameror, biometri). Delar av denna forskning kommer jag att presentera på konferensen One or Several Deleuzes i Cardiff till hösten.
  3. Resistance Studies Magazine. Denna publikation har beröringspunkter med FRA i både form och innehåll. Som jag nämner i Expressenartikeln tillhör denna publikation just den typen av forskning som kommer drabbas av FRA och deras "jakt på terrorister" om forskare blir paranoida och inte vågar ta tag i känsliga frågor. Men även innehållet i artiklarna berör just politiskt motstånd i olika former. Om någon skriver en akademisk artikel om FRA-förloppet mottages denna gärna av mig som redaktör (om den får godkänt av peer-review är en annan femma).

Dessa tre ämnen, som ibland är fyra eller fem, driver jag som sidoprojekt till mitt vanliga arbete som doktorand och lärare på Göteborgs Universitet. De är ofinansierade (med undantag för ett och annat resestipendium utdelat av någon stiftelse), vilket är bra eftersom jag då inte behöver tänka på att någon vill ha valuta för pengarna. De är dessutom långsiktiga, och kommer knappast att avta i intensitet, oavsett vad som händer i morgon.

Skriven av admin den 17 juni 2008