På onsdag arrangerar Juliagruppen den första delen i seminarieserien "Nät och Samtal". Från hemsidan:

Nät och samtal” kommer att behandla internets framtida utveckling utifrån en vision om ett öppet, användardrivet och decentraliserat nät, och är tänkt att fungera som en länk mellan gräsrötter, akademiker, politiker och näringsliv.

Seminariets paneler består av många intressanta representanter, som sammanlagt har en enorm kompetens om internet ur olika perspektiv. Speciellt roligt blir det att Jérémie Zimmermann från La Quadrature du Net kommer, för att tala om telekompaketet och hadopi-lag(implosionen) samt den franska aktivismen.

Det är dags att börja jobba med de här frågorna på riktigt nu. Att de tyvärr inte tas på fullt likas stort allvarav regeringen är ganska trist.

Seminariet är öppet för allmänheten. Telecomix News Agency kommer rapportera live, och en Bambuserfeed kommer att finnas tillgänglig. Håll utkik efter hashtaggen #juliagruppen, samt en och annan manet in intertuberna.

Skriven av admin den 16 augusti 2009