Det sägs ju från grekerna och framåt att filosofins främsta medium är det talade ordet. Därefter brukar skriften komma med sin glömska. Det inspelade talet finner jag personligen ganska frustrerande, eftersom det ofta har en fixerad hastighet, till skillnad från talets och skriftens variabla hastigheter.

Men, filmen då? Film är ju mer än bara hastigheter, den består ju även som, Deleuze säger, an linjer, punkter, hastigheter, ansiktighet (faciality) etc.

Kan film diskutera filosofi? Eller är filmen ett allt för auktoritärt medium för att betraktaren ska kunna tänka kring de problem som formuleras? Nu är jag ingen kännare av filosofisk film, men några youtube moments kan man ju ändå kosta på sig att nämna innan jag kommer till mitt seriösa tips:

Vad jag egentligen hade tänkt att tipsa om är filmen The Ister (torrent) som för ovanlighetens skull är en mycket upplysande film rent begreppsligt. Den handlar om Heideggers syn på teknik, historia och minne. Att se den ger faktiskt ett mervärde än om man hade läst samma sak i text.

Avslutningsvis, ett mig veterligen helt outforskat medium för filosofi är faxen. I förra veckan fick jag ett maskinskrivet fax tillsänt mig som jag med nöje ska läsa.

{.aligncenter width="321" height="365"}

Skriven av admin den 25 oktober 2009