Då jag under dagen både jobbat Heidegger och Marx kan det vara på sin plats att praktisera lite syntetiserande filologi. Vad tänkte Heidegger om Marx? (det omvända är ju tyvärr en historisk omöjlighet). Låt oss beskåda följande youtube-klipp:

httpv://www.youtube.com/watch?v=jQsQOqa0UVc

Nu talar ju Heidegger med en besynnerlig dialekt, men mitt försök till att transkribera lyder:

Die Frage nach der Forderung der Weltveränderung, fällt ja auf einem vielzitierten Satz von Karl Marx, die These über Feuerbach zurück, und ich will ungenau sie zitieren und gleich vorlesen:

"Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert [unterstrichen], es kommt darauf an, sie zu Verändern".

Wenn die Zitation dieses Satzes, und bei der Befolgung dieses Satzes, übersieht mann dass eine Weltveränderung voraussetzt eine Änderung in der Weltvorstellung, und dass eine Weltvorstellung nur zu gewinnen ist dadurch dass man die Welt zureichend interpretiert.

Das heisst Marx ist fusst auf eine ganz bestimmten Weltinterpretation, um seine Veränderung zu fordern. Und dadurch erweisst sich dieser Satz als nicht fundeirter Satz. Er weckt den Eindruck als sei entschieden gegen die Philosophie gesprochen während dem zweiten Teil des Satzes gerade unausgesprochen die Forderung and der Philosophie vorausgesetzt.

Och min lekmannamässiga översättning (kommentera gärna fel) blir:

Frågan om kravet på världsförändring, faller tillbaka på en välciterad sats av Karl Marx, Feuerbachs tes, och jag skall nu citera den och läsa upp den.

"Filosoferna har endast tolkat världen (på olika sätt)[understruket], det gäller att förändra den"

Vid citeringen av denna sats, och vid efterföljandet av denna sats, förbiser man att en världsförändring förutsätter en förändring i världsföreställning, och att en världsföreställning endast är möjlig att vinna genom att man på ett tillräckligt sätt tolkar världen.

Det betyder att Marx är fotad (står på) på en väldigt bestämd världstolkning, i sitt fordrande om en världsförändring. Och därmed visar sig denna sats inte vara en funderad (grundad) sats. Den väcker intrycket av att bestämt tala emot filosofin, medan den andra delen av satsen outtryckligen (implicit) förutsätter filosofins fordring (krav).

Skriven av admin den 28 augusti 2009