SwePub är en databas som svenska universitet och högskolor rapporterar in vetenskapliga publikationer i. Den administreras av Kungliga biblioteket och det som är intressant med denna databas är att den innehåller många fler typer av texter än de stora vetenskapliga databaserna (Scopus, Web of Science etc.). Här förekommer till exempel populärvetenskap och rapporter som inte skulle kvalificera sig för de stora databaserna.

En annan aspekt är hur denna databas kan användas för att administrera tilldelning av forskningsmedel. Men det kan vi lämna åt sidan.

En tredje aspekt, som är väldigt intressant, är att SwePub har ett API utan några begränsningar! Jämfört med de kommersiella databaserna är detta fantastiskt bra datakommunalism som bör uppmuntras!

Med lite programmering kan man enkelt hämta och behandla både stora och precisa datamängder. Här följer några snuttar Python(3)-kod som visar vad som kan göras på en eftermiddag.

Uppdatering: Det går att skippa detta steg. Fick precis reda på att man kan få datan på ett mycket enklare sätt via SwePubs (ännu beta-) funktion för uttag av data. Steget nedan innebär alltså att gå över ån efter vatten :D

Uppdatering 2: Det verkar ändå som att man måste använda denna metod för att komma åt institutionstillhörighet. Se denna post + kommentarer.

För att hämta data anger man bara en söksträng så returnerar API:t datamängden i ett urval av format (grundläge är XML och 10 artiklar åt gången). Så här sökte jag alla de 91622 artiklar som svarade mot en sökning på lärosäte Göteborgs universitet. Först själva URLen:

http://libris.kb.se/xsearch?d=swepub&hitlist&q=lärosäte%3gu&f=ext&spell=true&hist=true&n=200&p=1

Det viktiga här är dels databasen d=swepub samt själva söksträngen q=lärosäte%3gu. Se även hur jag får den att returnera 200 artiklar. Om man vill kan man lägga till &format=json för att få tillbaka json-data. Men då kommer man dels att stöta på några datafel som beror på att SwePub verkar tillåta en del tecken som är förbjudna i json. Dessutom innehåller inte json alla datafält.

Men ett enkelt anrop ger bara 200 artiklar åt gången. Men eftersom API:t är obegränsat är det bara att fråga om och om igen. Med lite hjälp från @skagedal skapades följande skript:

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="json"} from urllib.request import urlopen

counter = 1

while True: url = 'http://libris.kb.se/xsearch?d=swepub&hitlist&q=l%C3%A4ros%C3%A4te%3agu&f=ext&spell=true&hist=true&n=200&start=' + str(counter) print ("Fetching: " + url) data = urlopen(url).read() if not data.find(b'"identifier"') >= 0: print("No more records!") break with open(str(counter) + ".json", "wb") as outputfile: print("Writing file...") outputfile.write(data) counter += 200

Vad som händer här är att skriptet skriver en fil för varje omgång om
200 artiklar. Tio minuter och 240 megabytes senare har man fått hem alla
nittio tusen referenser. Att göra motsvarande i de begränsade
kommersiella databaserna är en plåga!

Därefter ska xml-datan läsas in. Jag blir lätt förvirrad av xml, men jag
fick hjälp av [@jimmycallin](https://twitter.com/jimmycallin) att reda
ut alla turer man måste ta för att komma åt (i det här fallet) Titel,
Författare och Institution. Så här ser ett utsnitt av datan ut:

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="xml"}
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
 <subfield code="a">Variability in quality of life 13 years after traumatic brain injury in childhood</subfield>
</datafield>

<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
 <subfield code="a">Emanuelson, Ingrid,</subfield>
 <subfield code="d">1955-,</subfield>
 <subfield code="u">Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik, University of Gothenburg, Institute of Clinical Sciences, Section for the Health of Women and Children, Department of Pediatrics</subfield>
 <subfield code="4">aut</subfield>
 <subfield code="0">(SwePub:chalmers.se)xeming</subfield>
</datafield>

<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
 <subfield code="a">Charlotte Smedler, Ann</subfield><subfield code="4">aut</subfield>
 <subfield code="0">(SwePub:chalmers.se)227391</subfield>

</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
 <subfield code="a">Smedler, Ann-Charlotte,</subfield>
 <subfield code="d">1948-,</subfield>
 <subfield code="u">Stockholms universitet, Psykologiska institutionen</subfield>
 <subfield code="4">aut</subfield>
 <subfield code="0">(SwePub:su)acsr</subfield>
</datafield>

Det som jag vill hämta här är dels titeln och sedan författare och deras institutionstillhörighet. Detta för att kunna studera samförfattarskap över institutionsgränser (ett tänkbart mått på tvärdisciplinaritet).

Så här kan man komma åt den informationen (och printa den):

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="python"} from os import listdir from lxml import etree as ET

import xml.etree.ElementTree as ET #Use this if you don't have lxml installed

for filename in listdir("GU20151228N91622/"): with open("GU20151228N91622/" + filename) as currentFile: tree = ET.parse(currentFile) root = tree.getroot()

  for child in root[0]:
    for c in child:
      if c.get("tag") == "245":
        for value in c:
          if value.get("code") == "a":
            print("-" * 50)
            print(value.text)
      elif c.get("tag") == "700":
        for value in c:
          if value.get("code") == "a":
            print(value.text)
          elif value.get("code") == "u":
            print(value.text)
Observera att jag i skriptet ovan har lagt alla filer i katalogen
GU20151228/. Ur detta får vi sedan följande output:

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="no-highlight"}
Diagnosis and treatment of premenstrual dysphoria.
Andersch, Björn,
Göteborgs universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, University of Gothenburg, Institute for the Health of Women and Children, Dept of Obstetrics and Gynaecology
Ho, Hoi-Por,
Göteborgs universitet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi, University of Gothenburg, Institute of Physiology and Pharmacology, Dept of Pharmacology
Landén, Mikael,
Göteborgs universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri, University of Gothenburg, Institute of Clinical Neurosciences, Section of Psychiatry

Artikeln ovan är alltså resultatet av tre författare på tre olika institutioner. Intressant. Detta kan givetvis mätas och visualiseras. Men det blir en annan lat eftermiddags hackande.

Skriven av admin den 30 december 2015