{.aligncenter width="200" height="200"}

Hur kan man påverka det hemlighetsfulla Acta-avtalet? Ett handelsavtal som riskerar att skada internet och som backas upp av industriländers vapenarsenaler. Ett process där "opinionsbildning" inte har samma karaktär som vid en hyfsat demokratisk process. Kan Acta överhuvudtaget stoppas?

Det finns givetvis inte en formel för hur man kan göra (ju fler desto bättre). Men Werebuildklustret har under de senaste veckorna jobbat med en strategi som åtminstone är på väg i rätt riktning. Operationen består i ungefär följande steg:

  1. Leverera en utförlig utredning om öppenhet till regeringen. Allt som behövs är en grupp hängivna aktivister och Etherpad.
  2. Översätt regeringens kommunikéertill engelska och se till att de internationella aktivisterna västerut sprider meddelandet. Sverige är ju ordförandeland i EU så vad regeringen säger internationellt är mycket större än vanligt.
  3. Koppla ihop med aktivistkluster i varje lokal plats som Acta utspelar sig. Nu senast var det Mexico. Se till att nyttja kraften i att koppla samman sig.

Även om Åsa Torstensson nu framförde budskapet att nätanvändare vill ha öppenhet i processen (win!), så är det ju endast politiker till politiker. Problemet med Acta ligger ju i att politiker har för lite att säga till om.

Men det finns andra vägar att gå.

  1. De Europeiska internetoperatörerna hatar Acta. Ingen sund ISP vill hållas ansvarig för vad användarna gör i näten. Strategiska allianser är möjliga. Internetoperatörer bygger infrastruktur, copyrightindustrin förstör bara. Hetsa!
  2. Acta stöds av den evinnerligt konservativa copyrightindustrin. Dessa industrier och lobbyorganisationer är krigsmaskiner. De är, med FRA-speak, internets "yttre hot". Därför måste man signalspana på dem, skaffa dox. Varje länk mellan dessa lobbyister och politiker har potentialen att ställa till skandaler som sätter kuggar i Acta-hjulen. Dessa företag är hårdnackade, men internet never forgets.
  3. Motverka slutenhet med öppenhet. Werebuilds wiki med information om Acta växer allt stadigare, och så länge informationen ligger och pumpar på nätet, på engelska, så försvagas hemlighetsmakeriet.

Som sagt, det finns ingen magisk formel. Acta-aktivismen är ett pågående experimenterande. Har du fler idéer? Kommentera mer än gärna! Goda idéer är mycket värdefulla!

Skriven av admin den 03 december 2009