Expressen skriver en hemskt rolig artikel som Kallep snabbt hakar på. Göteborg som gränssnitt för en intellektuell smittohärd är ett fenomen som dock uppmärksammades mycket tidigare på internet. Thomas Svensson kallar det för "neomaterialism" i en bloggpost om tro och vetande.

Expressenartikeln är väldigt underhållande. Dock finns det två saker att anmärka på. För det första hör man sällan göteborgsk dialekt på universiteten eftersom det endast är fyrtiotalistprofessorer som har kvar tanken om att behålla proletärt språk ända in i teorins kärna. För det andra är nästan all intressant filosofi utpräglat antidialektisk och har nog övergett tanken om den slutgiltiga Aufhebung(tm).

Men, som sagt, Göteborg är ett väldigt öppet gränssnitt. På utsidan ser man både kulturtidsskrifterna och bloggarna. Dock, för att finna de aktiva processerna måste man nog gå AFK och till seminarierna i den borgerliga offentligheten. De inträffar oftast på krogar och restauranger, gärna under sena kvällar och utgör en ett kopplande tillbaka till utsidan som har karaktären av svallvågor.

Skriven av admin den 24 januari 2010