Från Green tea party till operation Shedstream

{.aligncenter width="320" height="116"}

Via Interfax meddelas att #greenteaparty är över. De gröna partierna i EU, däribland det svenska miljöpartiet går gemensamt ut med en resolution som pekar i precis rätt riktning – mot att datalagringen ska avrustas i Europa. Det är bra. Mycket bra.

Miljöpartiet har kanske fått mest kritik i denna sörja. Själv har jag skrivit många arga blogginlägg och Lisa har till och med tagit ålen och torsken som gisslan. Det kan tyckas vara oförtjänt när vi alla vet vad som är roten till inte bara datalagringen utan även #censilia-filtret.

Vad Europa hela tiden måste nedmontera är ett mönster av censur och övervakning som på ett systematiskt sätt kommer från svensk Socialdemokrati. Vi kollar facit:

{.aligncenter width="231" height="308"}

Vad får vi om vi lägger samman dessa tre saker? Ett övervakat nät som censureras och som utvecklas på industrins villkor. Detta kan tyckas vara en grov förenkling, men motsatsen kan knappast bevisas. Dessutom måste man tillägga att alla dessa tre i princip bara har effekter på den så kallade "allmänheten" eller svennebanan. Datalagring fångar inga terrorister, och har aldrig gjort det heller. Nätcensur fångar inga personer som begår övergrepp mot barn. Och Spotify-samhället drabbar bara den stora majoriteten.

Socialdemokratins politik befinner sig alltså på en generell nivå som i traditionell modern mening handlar om att administrera befolkningen. Denna genomsnittlighetens politik utgör en slags biopolitik vars syfte är att kontrollera kroppar. Kroppar ska övervakas genom datalagring, deras lustar och begär skall hållas inom en normalitet, och de skall arbeta och konsumera i tydligt separerade mönster. Men problemet med Internet är ju att det inte låter sig regleras riktigt på det sättet, utan att det snarare undflyr just försöken till att uppgå i en genomsnittlighet. Ett nätverk är av en helt annan karaktär än en massa.

För att skapa fred måste vi alltså ändra på sossarna. Det är sjukt svårt. Några metoder som utarbetats i Telecomixsystemet är följande:

Fler program behövs, och det är bara att lägga till dem i wikin. Och framförallt krävs tålamod.

Kanske är övervakning och censur en del av den socialdemokratiska grundideologin. Jag vill inte tro det, men jag ser endast ett fåtal ljusglimtar i denna soppa. En sådan ljusglimt var när jag förra veckan höll ett föredrag för Socialdemokraternas Studentförbund i Göteborg. Genom en mycket kreativ diskussion lyckades vi hitta ett sätt att resonera kring dessa frågor. Men för att man ska komma dit måste man göra en ansträngning. Vid ett regeringsskifte är det med S som både V och Mp kommer att göra upp med. Således är det bara att börja sätta igång att infiltrera. För att vi ska kunna bygga om krävs det att vi skruvar in oss i kärnan av socialdemokratin. Någonstans där inne finns det hopp.

{.aligncenter width="300" height="510"}