I mitt avhandlingsskrivande stöter jag ibland på diverse kopplingar som saknar direkt analytiskt värde, men som ändå har karaktären av på-spåretkunskaper. Denna lättsamma form av kunskap roar mig, speciellt när den handlar om diverse lantliga ställen.

Som läsarna av denna hemsida är väl förtrogna med, startade den akademiska valforskningen i Sverige 1954 för pilotstudier, och 1956 för nationella surveyundersökningar, något som tidigare endast genomförts av det privata företaget Gallup Sverige under 1940-talet.

1954 genomförde Jörgen Westerståhl och Bo Särlvik vad som i Tiden 1955:6 beskrivs som den första "Lazarsfeldska" undersökningen. Paul Lazarsfeld hade under 40-talet genomfört en enkätstudie som kom att bli stilbildande, och som publicerades i boken The People's Choice. Denna bok inspirerade Westerståhl och Särlvik och de körde med ungefär samma upplägg, dvs. panelstudier där man följde väljare över tid, samt att man studerade de olika källor för valpropaganda (press, radio, affischer, möten) för att sedan försöka mäta effekterna.

En skillnad ligger dock i att Göteborgarna använder sig av en mera raffinerad samplingsteknik, det slumpmässiga urvalet. Amerikanarna fick däremot nöja sig med stratifierade urval, troligtvis av praktiska skäl. I Sverige har vi ju både personnummer och en statistisk centralbyrå (redan innan den stora centraliseringen av statistik).

En följd av stratifierade urval är att man försöker finna "miniatyrsamhällen" som kan beskriva större helheter. För Lazarsfeld et. al. föll valet på Ohio, närmare bestämt i Erie County eftersom "for forty years in - every presidential election in the twentieth century - it had deviated very little from the national voting trends" (Lazarsfeld 1968 (1944), p. 3). Dock tilläggs brasklappen att "because of the diversity of American life, there is no such thing as a "typical American county""(Ibid).

Den största staden i Erie County är Sandusky. I allmänhet låter det som en ganska trist stad: "The people depended on simple things for pleasures /.../ By and large, the people in Erie County gave the appearance of mingling without any great degree of "class consciousness."" (p. 11):

En rolig detalj är att stadsplanerarna var inspirerade av frimureri och drog vägar enligt kryptisk symbolism:

För göteborgsforskarna blev motsvarigheten för ett lantligt populationsurval inget mindre än Borås med omnejd:

Bild från Klubbmästerskapet i Bredared (utanför Borås):

Skriven av admin den 30 december 2011