{.alignnone .size-medium .wp-image-265 .aligncenter width="300" height="225"}

Tack Rikard för bilden!

Idag skriver jag i tre tidningar: Sydsvenskan, Aftonbladet (med Emina Karic på Svart Måndag), och Expressen (med Karl och Mark, ej på nätet än). Samtidigt skriver Rasmus i SvD och sätter fingret på den binaritet som givit upphov till att FRAktivismen har spridits virusartat. Låt mig sammanfatta varför dessa kan inspirera att gå ut och demonstrera idag!

1. I Sydsvenskan argumenterar jag för att FRAktivismen har sin styrka i att den bortom trötta höger-vänsteruppdelningar innebär en produktiv heterogenitet. Jag skriver:

Istället för att skapa enhet bör FRA-aktivismen dra fördel av denna pluralism, som bortom banderoller, talare och trosbekännelser har möjligheten att idag den 16 september, vid riksdagens öppnande, forma en radikal vägvisare för hur vi ska ordna ett framtida samhälle utan repressiv massövervakning.

Det finns dessutom mer än till-makten-vädjande demonstrationer att ta till. Jag nämner tre förslag på mera produktiva motståndsformer i artikeln: Nya sociala medier (ex. Mänskligt Internet), kollektiv transdisciplinär kunskapsproduktion och kabelaktivism.

2. I Aftonbladet skriver jag och Emina hur FRA liknar det Sovjetiska Unified System som jag skrivit om tidigare. Den riktar sig rakt mot alliansregeringen och klämmer till med det hemska "k-ordet":

Det är konstigt att en borgerlig regering kan förespråka ett system som har mera likheter med kommunistiska lösningar än liberala värderingar. Låt oss lära av historien och skrota förslaget innan kablarna kopplas in.

Återigen utgår denna artikel från den binaritet som Rasmus talar om, där ett materialistiskt argument går före ett idealistiskt. Liberalism eller kommunism... call it what you will, men det är kabeln som är agencement!

3. Expressenartikeln argumenterar vi att effekterna av FRA kommer att sätta djupa spår i människors vardag:

Vi gör terroristernas arbete genom att avveckla demokratin. Med FRA-lagen skapar vi både ett bristfälligt system för "pre-crime" och en sämre variant av Panoptikon där vi oroar oss för att beblanda oss i fel sällskap, röra oss fel eller söka "fel" information. Kontrollsamhälle och bristande rättssäkerhet samtidigt.

Artikeln jobbar med uppdelningen mellan 1984 vs. Minority report, något som Vicki the Robot har gjort en mycket pedagogisk Youtubefilm av. Men den baserar sig även på en tysk rapportsom visar (även om endast statistiskt) att människor blir mindre benägna att ringa psykologer, drogrådgivning och andra viktiga samhälleliga funktioner efter den tyska loggningslagen. Copyriot uppmanar oss att tänka bortom FRA och se till större mönster.

Ett antal Centerpartister kräver idag på DN-debattatt lagen ska rivas upp. Detta är det huvudsakliga budskapet för dagens demonstrationer. Men det finns en dag i morgon och en dag om fem år när dessa frågor kommer att vara lika aktuella. Det panspektriska sociala diagrammet får sin energi från mycket större processer än vad riksdagen kan besluta över. Diagram och fylum, de två formerna för abstrakta maskiner, skapar därmed historiska platåer.

Därför är det viktigt att demonstrera idag. Dels för att visa att detta är en massivt viktig politisk fråga. Men framförallt som ett tillfälle att träffa andra människor som man in framtiden kan skapa nya kreativa motståndsformer tillsammans med. Motstånd är ingen intellektuell position, det är samarbetet mellan människor som gör saker.

Vi syns på Gustaf Adolfs torg klockan sex!

Uppdatering: Expressenartikeln finns nu på nätet med den intressanta titeln Silence Fiction.

Uppdatering 2: Göteborgsforskare talar entydigt - Regeringen måste riva upp för att klara sig.

Uppdatering 3: Kommer att tala om FRAktivism, i bred bemärkelse, på Radio Uppland i eftermiddag någon gång mellan tre och halv fem.

Uppdatering 4: FRApporteringen fortsätter - SvD, DN, AB...

Skriven av admin den 16 september 2008