tunnelidf{.alignnone .wp-image-2899 .size-full width="582" height="440"}

Som uppföljning till Understreckaren om tunnlar i Gaza som jag skrev, kommer här några länkar som fördjupar tunnelpolitikens underjordiska dimensioner.

Bryan Finoki har skrivit en mycket intressant essä om tunnlar i Gaza, och på andra ställen. Han skriver om Gazatunnlarna att:

By forcing the Palestinians to tunnel Israel has turned the bulk of their economy into a military target, since the economic tunnels cannot be accurately distinguished from Hamas’ militarized tunnels. The blockade is an insidious way for Israel to force Gaza to dig so the tunnels' ambiguity can then be leveraged as a case being treated as legally-contentious “dual-use” targets. dubiously legitimating Israel’s perpetual campaign of urbicide against Palestinian statehood.

Blockaden av Gaza tvingade en rad verksamheter under jorden, vad Finoki kallar för en "forced tunnelization". Men detta har i sin tur lett till att alla tunnlar just nu betraktas som "terrortunnlar" av Israel, vilket i sin tur slår hårt mot tunnlarnas andra användningsområden.

Per Jönsson på Utrikespolitiska institutet säger till Svenska Dagbladet att tunnlarna troligtvis sträcker sig under hela Gaza city och att en total förstörelse av tunnlarna är omöjlig med mindre  än att man jämnar staden med [ref]test[/ref] marken.

Skriven av admin den 02 augusti 2014