Idag medverkade jag i P4 Studio Uppland (lyssna här: SR (snabbspola ca 12 min. om det går), MP3 (lyssna direkt)). Det var mycket bra på det sättet att jag fick mer än sju minuter på mig att definiera FRAktivism (myntat av Rasmus, och tolkat av mig), Panspektrisk övervakning, samt att förklara motsättningen mellan 1984/Minority Report.

Därefter begav jag mig till Göteborgsdemonstrationen som var minst sagt välbesökt (enligt Sydsvenskan "tusentals"). Det är givetvis bra att det demonstreras, men både som jag och Johan diskuterade för flera månader sen, och som jag skriver Sydsvenskan idag, är det kreativiteten och produktiviteten som håller ångan uppe. Inte förutsägbara tåg genom staden med politikers löften/tal/visioner. Det är masskommunikation och den har ingen intensitet, ingen innovationsförmåga. Men den bidrar, och därför vill jag inte såga den på principiella grunder. Mitt argument är:

Istället för att skapa enhet bör FRA-aktivismen dra fördel av denna pluralism, som bortom banderoller, talare och trosbekännelser har möjligheten att idag den 16 september, vid riksdagens öppnande, forma en radikal vägvisare för hur vi ska ordna ett framtida samhälle utan repressiv massövervakning. Men man bör även fundera på vilka andra former av motstånd som kan tänkas vara effektiva, och vilka ytterligare aktörer som faktiskt kan bidra till en förändring.

Produktion, experiment, medborgarjournalistik, samarbete, strategier, konstverk, fester, filmer... det finns så mycket som är mera skapande än demonstrationens masskommunikation, som hela tiden riskerar att kapas av höger-vänsterretorik, ideologier och annat massbeteende. "Use political practice as an intensifier of thought, and analysis as a multiplier of the forms and domains for the intervention of political action."

Demonstrationer är bra. Men det kommer inte att rädda oss från kontrollsamhället!


Fotnot: För att ordvitsarna inte ska ta fokus ifrån FRAktivism som begrepp kan vi överaffirmera dem genom att sjunga "Stop FRAdio activity" till följande klassiker, och fortsätta med FRAktivismen lika oavbrutet som förut.

Skriven av admin den 17 september 2008