Skriver även idag på Expressen om hur FRA hotar kritisk forskning. Detta handlar på ett sätt om min egen sits som forskare och redaktör för Resistance Studies Magazine. Men då främst för de författare som kontaktar mig, och inte så mycket för min egen situation, även om fallen som jag diskuterar i expressenartikeln skulle kunna vara många jag känner om vi fortsätter i Patriot Act-anda i Sverige. Men när jag kontaktas av människor som är aktivister eller befinner sig på politikens mera extrema utposter så kommer jag inte kunna garantera att staten lyssnar om FRA-förslaget går igenom. Visserligen kan jag ju kryptera min mejl, men ändå... tänk den dagen då akademiker världen över resonerar: "skicka den inte till rsmag.org, den tidskriften är Sverigebaserad, och vi vet ju att de har en myndighet som kollar alla mejl". Denna paranoia är totalt improduktiv! Den kommer att leda till att samhällsvetare, humanister och även naturvetare i Sverige riskerar att förlora förståelsen av globala konflikter, terrorism och politisk aktivism.

FRA är både panoptisk och panspektrisk. Detta är en kombination som kommer skapa först tvekan och tvivel, men potentiellt övergå i skräck och paranoia.

Uppdatering 1: Pressens tryck är nu massivt: Expressens ledare, Christoph Anderssons essä i DN, Dagens utfrågning av kristdemokraternas ungdomsparti... enstämmigt som en symfoniorkester.

Skriven av admin den 16 juni 2008