Något som tål att tänkas på är vad som händer i och med att FRA-shoppen, som tidigare var öppen för SÄPO, nu stängs till, delvis tack vare den massiva bloggbävningen. Aftonbladet skriver idag om den andra sidan av myntet, nämligen SÄPOs eventuella egna spaning. Detta citat sammanfattar problematiken:

Höstens beslut i riksdagen sätter stopp för Säpos och många andra myndigheters beställningar till FRA. Än så länge behandlar den nya Signalspaningsnämnden Säpos önskemål. Från 1 oktober är det slut på det, om det inte blir ett nytt beslut.

Detta har kommit som en chock för säkerhetsfolket. Förre Säpo-chefen Anders Eriksson utreder nu polisens behov av stöd från FRA.

Fredrik Reinfeldt antydde nyligen i en intervju med Ekot att Säpo kan få bedriva mer signalspaning på egen hand.

Detta öppnar givetvis för många nya frågor som bör lyftas upp ordentligt? Vad är skillnaden juridiskt, tekniskt och i omfattning om SÄPO får möjlighet att bedriva storskalig signalspaning? Vilka hinder/möjligheter för insyn finns i de båda fallen? Hur kommer detta samverka med ex. datalagringsdirektivet och polismetodutredningen?

Som sagt. Bara frågor än så länge.

Skriven av admin den 13 mars 2009