På torsdag föreläser jag om digitalt motstånd och panspektrocism på kursen makt motstånd och förändring. Föreläsningar är ju offentliga, så jag tänkte göra lite reklam för den. Vissa tematiker kommer jag att tala om även på lördag, dock blir universitetsföreläsningen mera teoretiskt fördjupande och med viss annan litteratur.

För de studenter som vill fördjupa sig redan nu kan man även läsa Gilles DeleuzesPostskriptum till kontrollsamhällena samt min text The Social Impact of IT och smittontologimanifestet.

Detaljer:

Torsdag 16 april, seminarierum 3, Världskulturmuséet (fråga i receptionen om ni inte hittar).
Kl.  10-12
Föreläsning: Digitalt motstånd – Från nätpolitik till hackers
Lärare: Christopher Kullenberg

Föreläsningen går igenom de sociotekniska förutsättningarna för motståndspraktiker på internet, vilken betydelse dessa har i olika samhällen samt vilka strategier som har använts. Teoretiska begrepp som introduceras är: panspektrisk övervakning, sociala diagram, dataveillance och nätpolitik. Aktuella fall som diskuteras är betydelsen av internet för aktivister i Burma och andra diktaturer, samt effekterna av FRA och mera näraliggande övervakande makt.

Litteratur:
Kullenberg, Christopher 2009 Makt och motstånd i den panspektriska tidsåldern. Liber förlag, (ej ännu publicerat, finns i kurskompendium.)

Skriven av admin den 13 april 2009