En masterstudent vid Nottingham University skulle skriva en uppsats om Al Qaeda. 22 åriga Rizwaan Sabir letade upp en träningsmanual för Jihadkrigare, som låg för nedladdning på en amerikansk server. Enligt akademiska kriterier borde en sådan vara högst relevant för det kritiska studiet av terrorism. Men brittisk polis tyckte annorlunda, och grep Sabir och en kollega i sex dagar. Dessutom genomsöktes deras hus, datorer och mobiltelefoner.

Visa stöd för den akademiska forskningens frihet genom att massnedladda manualen från följande adress:

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/terrorism/alqaida_manual/

Skriv gärna ut den på era universitet eller arbetsplatser och sprid den i bokhyllor och i fikarum. Skicka filerna till era vänner på MSN och maila dem till riksdagen. Om nu FRA snart kollar all trafik, så ska de väl få lite att göra. De kollarredan telefonerna. Den dagen man inte ens får forska om det som är dåligt... well... då har vi ingen kritisk forskning kvar.

Uppdatering: Det verkar som om Department of Justice har tagit ned manualerna, eller så är sidan överbelastad. Funderar på om man skulle återpublicera... undrar vem som har upphovsrätten. Al Qaeda?

Läs även mer på:

Resistance Studies

The Guardian

B2fxxx

Skriven av admin den 31 maj 2008