Först läste jag om det hos Christian Engström, sen Oscar och därefter Copyriot... sen Rick... och snart hela bloggosfären. Är det så att de8 folkpartisterna är på väg att förråda de som desperat litade på dem? De som så länge har talat om att en upprivning är den enda lösningen på denna sjuka lag, som oavsett "kontrollinstanser" ger en statlig centraldator möjlighet att kopiera all vår internettrafik och genomsöka den?

Jag gillar inte att skriva denna bloggpost i affekt, men det är enda sättet som jag kan ta mig genom denna dag...

Ni åtta står inför en historisk vattendelare - Gör rätt! Här är mina argument:

  1. Den nya liberalismen, som jag har skrivit om i Aftonbladet, handlar inte om ideologier eller rättigheter. Den handlar istället om hur man agerar och hur man i praktiken gör demokrati. Man kan snacka hur mycket man vill, men genom det personvalssystem som ni förespråkar och med en medial profil som möter en aktiv bloggoffentlighet ligger ljuset på your actions. Nittonhundratalet har sett nog av massrörelser och stora ord. Det är dags att förpassa den Europeiska nihilismen till historikerna och börja bygga en ny väg genom kriget mot terrorismen, en fredlig väg som ger människor den frihet de förtjänar snarare än en misstankens vardag. När motståndet säger "gör rätt", så betyder det just göra, inte tycka!
  2. Kabelns binaritet och politikens godtycke har jag skrivit om i bland annat SvD. Kontrollinstanser funkar inte goddamnit! Det ger inte förtroende hos medborgarna! Det är det faktum att det sitter en kabel i min internetoperatörs datorer som skickar en kopia av vad jag gör på nätet till FRA som matters! Det är här som den accelererade panopticismen är inbyggd. Jag skrev häromdagen om teknologiskasystems irreversibilitet, men det kanske är arrogant av mig att hävda att detta är en nödvändig insikt... Lagar och domstolar laggar bakom faktiska teknologiska system! Därför hjälper det ett dugg om så självaste Fru Justitia skulle vaka över superdatorn och FRA. Lagen skärs som smör av ett glödande svärd och då kommer folkpartiet vara ansvariga för nästa rendition flight, för nästa människa som inte vill uttrycka sig på grund av att varje tangentbordstryckning kopieras till Staten, för att den fria åsiktsbildning och diskussion som Internet har potential till kringskärs och förtrycks!  
  3. Den teknokratiska maktapparaten är inte kompatibel med ett liberalt ideal som tror på människan. The L-word vs. the F-word. Vad är det värt att hålla ihop alliansen, att hålla ihop partiet, när man ändå begår ett generalfel? Sen när blev statsapparaten viktigare än människor i en liberal ideologi? Denna teknokrati, som strategiskt positionerar sig mellan en avvägning mellan valresultaten var fjärde år och the public opinion, som gör "lyssnandet på medborgarna" till en damage control i public relationstermer, är inte en politik jag vill delta i. 

Det är inte ni som driver igenom FRA-lagen. Det är ni som väljer om man ska trycka på knappen eller inte, om man ska koppla in kabeln eller inte. FRA-frågan är och kommer alltid att vara binär. Motionera bort den nu, så diskuterar vi hur vi ska bygga ett bättre samhälle utan övergreppsövervakning sen! OK?

Skriven av admin den 25 september 2008