FRA-lagen är ibland svår och komplicerad. No doubt. Men det finns vissa centrala punkter som vi måste trycka på extra mycket just nu när dimridån kring ändringsförslaget ligger tät. Christian Engström har redan börjat med en moderat riksdagsledamot som inte visste om att FRA har undantag i PUL!

Jag försöker mig på några sammanfattande punkter. Eftersom utbildningsradion inte fullgör sitt uppdrag får vi i bloggvärlden ge oss an lite folkbildning för medier och politiker.

Visste ni att:

  • Begreppet "trafikstråk" inte finns som vedertagen terminologi. Det är FRA som själva har hittat pådet för att definiera sina egna sökmönster och kunna säga att de "skyddar integriteten". 
  • FRA använder sig av sociogramliknande metoder som gör att enskilda individer är mindre viktiga. Istället analyserar man "trafikmönster", vilket är lika kränkande eftersom man med hjälp av undantaget i PUL kan registrera sexuell läggning, politiska åsikter osv. i princip fritt. 
  • Det inte är så noga vad FRA får göra eftersom de omgärdas av sekretess. Det relevanta är istället vad de kan göra, exempelvis tvångskopiera all trafik på internet. 
  • Det finns en superbra site - FRApedia - som tillhandahåller gratis information om FRA! 
  • FRAs så kallade "källdatabas" är en spegling av trafiken på Internet. Därför är det inte relevant att fråga vad FRA får söka efter, utan övergreppet ligger redan i att de tänker kopiera information från samverkanspunkter. Tänk kabel, inte sökord!
  • Även den nya lagen innebär samma katastrof för meddelarskyddet
  • Det är kul och kreativt att vara FRAktivist, även om vi ofta är desperata i vårt motstånd mot anti-liberala politiker. 

På onsdag ska jag medverka i en dokumentärfilm om FRA som några lokala gymnasieelever ska spela in. Jag ska lobba för att de lägger upp den på nätet så jag kan skicka länken till våra folkvalda!

Skriven av admin den 29 september 2008