Observera: Databasen är mycket överbelastad just nu. De som vill kommentera kan få vänta upp till två minuter, men ha tålamod, det är bara en server som ska tugga.
Om nu det momentum som Copyriot aviserade har ackumulerats och nu är på väg att implodera, så hoppas jag på att den sedan länge döda "fildelningsdebatten" kopplas samman med den mera aktuella om rikdsdagsporr och barnpornografi som har varit lika fastnaglade på tapeten den senaste tiden. I dagarna kom förslaget från Cecilia Renfors utredning att man ska kunna stänga internetabonnemang på begäran av upphovsrättshavaren, något som operatörerna anser vara orimligt och abonnenterna ogenomtänkt. Såklart. Det är helt orimligt ur det "vanliga" perspektivet, som de traditionella massmedierna ofta har som enda utgångspunkt. Alltså att så kallade "unga människor", som visserligen är över miljonen till antalet, har ett nytt "beteende" när det gäller hur man konsumerar film och musik och att detta krockar med skiv- och filmindustrins reglerande av marknaden genom lagstiftning för att kunna hålla en gammal affärsmodell levande. Fine! Men det finns en ny, mera skrämmande trend, i den tekniska tillämpning som repressiva åtgärder kommer att ta. Och därför måste den förenklande fildelningsdebatten ge plats för den fördjupade.

Trenden består av att automatiskt reglera infrastrukturen istället för att driva juridiska mål, och detta i allmänhet. Fildelare ska man komma åt utan att behöva laga med en rättsprocess, barnpornografi ska stoppas redan på DNS-nivå, och riksdagen ska förhindras att titta på porr genom ett filter. Vi stryper alla obehagligheter som tekniska tillämpningar utan inneboende rättssäkerhet, och framför allt, utan en demokratisk debatt. Att glida från politiska till tekniska lösningar är livsfarligt!

Rick Falkvinge uppmärksammar detta samband i ettraljant pressmeddelande: "Detta har gått utredaren helt förbi, och hon föreslår i stället att budbäraren görs ansvarig för meddelandet. Detta skulle bryta en tvåtusenårig rättssäkerhetstradition som går tillbaka till Romarriket, bara för att behaga skivindustrin..."

Alla dessa tre fenomen har den tekniska infrastrukturen som gemensam nämnare, och för att vi ska få ett fritt internet ställs det nu stora krav på våra internetoperatörer. För några decennier sedan var den traditionella massmediala pressen och den redaktionella modellen det som skulle garantera att vi kunde lämna känsliga upplysningar till journalister utan att bli förföljda eller censurerade. Idag står försvaret för yttrandefriheten vid en bredbandskontakt nära dig! Låt oss tänka fildelning, riksdagsporr och barnpornografi i samma box och se på hur vår infrastruktur hotas.

Läs även DN, Wikipedia om ISP

Skriven av admin den 04 september 2007