10265184-adac206747f92ae2dc189a7a7d33aec44a1e8641-full{.aligncenter .size-medium .wp-image-875 width="225" height="300"}Den första kommunikativa handlingen bestod i att skriva ett blogginlägg med frågor om telekompaketets tredjebehandling, riktat som ett öppet brev till Näringsdepartementet. Inget svar. Därefter mejlade jag och fick kvitto av registrator. Inget svar.

Nu trappar werebuild.eu upp och går över till fax. På outernets är detta att betrakta som en stark symbolhandling.

Svara plz! Vi vill ha dialog!

Skriven av admin den 28 maj 2009