Kjell Häglund skriver en mycket intressant och på många sätt drabbande krönika om hur journalistiken påverkats av den senaste tidens övervakningslagar.

Vad gick snett egentligen? Varför kan inte ens SVT utlova källskydd längre eftersom all kommunikation är på väg att tvångsdatalagras? Varför ges instruktioner om att man ska smyga till internetcaféer och undvika kameror om man vill prata med en journalist?

En annan fråga, som är mera ödesmättad, är varför journalistkåren inte försvarade sig själva när det fortfarande fanns tid. För länge sedan, när FRA-lagen skulle omröstas i riksdagen, skrev jag att meddelarskyddet just avskaffades. Vad sade journalistkåren? Ingenting.

Men, nu finns det ju ingen anledning att vältra sig i en vad-vare-vi-sa-attityd. Sånt är för sorgliga rättshaverister!

Istället gäller det att bygga om det som gått fel, och då kan jag ge några tips.

För det första bör journalistkåren sluta vara objektiv. Det här handlar om dess viktigaste funktion, att granska makten och att skydda sina informanter. Man kan inte ge "båda sidor" när det handlar om självförsvar. Jag vet att detta bryter mot olika dogmer som man får lära sig på journalisthögskolor, men låt istället Nepotia hosta upp med cash för att ge andra sidan. Det är inte er uppgift!

Men viktigare är den råa kryptografiska kraften! Anledningen till att man hellre läcker till Wikileaks än till en nyhetsredaktion i Sverige är att Wikileaks kan garantera anonymitet. Det kan inte längre en tidningsredaktion trots att man har lagen på sin sida. I'm sorry, men er teknik är kass!

Detta går att fixa. Låt mig beskriva ett teknologisk scenario. Vi tar dn.se som exempel.

Bygg helt enkelt https://secure.dn.se. Här har ni en självsignerad https-server som är inställd på att inte spara några loggar. Certifikatets fingerprint trycker ni i pappersupplagan av Dagens Nyheter. Då kan man själv verifiera att anslutningen är säker, och man sänder även en signal till de som vill övervaka och inskränka i meddelarskyddet att här har vi tagit till en drastisk metod. Denna säkra sida kan sedan funger som en "drop box" för nyhetstips och uppladdning av dokument. Användarnas innehållsdata är skyddade av kryptering ända fram till webservern, och genom att uppmuntra dem att använda Tor eller en anonym VPN-tjänst kan de även kringgå datalagringsdirektivets trafikdatainsamling.

Vidare går alla journalister utbildning i GPG, OTR, och kanske även Tor. Med dessa teknologier redo att användas, blir det mycket enklare att upprätta säkra förbindelser under FRAdarn. Använd endast öppen mjukvara och signera certifikaten själva. Det innebär lite arbete, men det är värt varje minut när det väl sedan fungerar.

Liu Xiaobo lärde sig att tunnla ut ur Kina. Varje dag stöter jag på människor offline och online i Europa som gör samma sak. Kunskaper om datorsäkerhet och kryptografi är oerhört viktiga just nu, och därför är det allt mera bråttom att kunskaperna sprids på en bred front. Här kan journalistiken verkligen hjälpa till.

Nätaktivisterna hjälper gärna till. Mejla mig eller gå till Telecomix så ordnar vi gratiskurser i kryptografi. Vi har next level chiffer, ni har ett skadeskjutet meddelarskydd. Lägger man ihop dem så blir det dock väldigt kraftfullt!

Skriven av admin den 17 november 2010