Häromdagen blev jag påmind om att Sverige sägs ha en kultur och en kultudebatt. Det var när jag lunchade på kontoret och kom över en papperstidning. DN hette den och där läste jag en väldigt intressant artikel av Anders Rydell som handlade om att kulturdebatten har missat 2000-talets största kulturdebatt, nämligen den som utspelar sig på bloggar i synnerhet och på nätet i allmänhet. Nåväl, jag sökte och sökte och ironiskt nog styrde google mig till PR-spektaklet Netopia, som äter sönder argumenten och gör de till sina egna. Det var nog inte så Rydell menade... men svårt att kolla nu när DN inte lägger ut texten på nätet.

Men min avsikt är inte att kritisera DN, utan snarare att ifrågasätta meta-kritiken. Varför ska "kulturdebatten" (som om det fanns en) överhuvudtaget hänga med? Varför ska den borgerliga offentlighetens främsta format, som härstammar från artonhundratalet, axla ansvaret för att hålla samman en debatt och tämja den till språkliga och terroteriella gränser? Finns det en mening med en offentlighet under dessa premisser, eller kan den inte få vara som den är, för att dö ut som tidigare offentligheter alltid har gjort?

Att klaga på "debatten" är väldigt vanligt. Jag har säkert gjort det själv ett antal gånger. Men att klaga på debatten innebär ju att man skulle erkänna dess kvalitéer. Många tänker sig att det finns redaktionella funktioner, språkliga kvalitéer och en sund gate-keepingfunktion som sållar ut det bra från det dåliga etc. Man kan också tänka sig att det finns en stor och genomsnittlig publik som kan "informeras" om man vänder sig till kulturens centraliserade infrastruktur så att man kan "nå ut med viktiga budskap". Är inte detta bra, faller inte samhället samman annars?

Jag tror inte det, utan är ganska övertygad om att de nya offentligheterna som finns på internet redan är långt mera livskraftiga än vad kultursidorna någonsin har varit. Redundanta paketswitchade datornätverk är i princip omöjliga att censurera, de har en extremt låg kostnad och tillåter att alla kan skriva, tycka, bygga instruktioner, organisera etc. Trots att detta tillstånd endast har funnits ett par decennier på nacken i civil användning, så har ett antal historiska händelser visat på hur offentligheter som är medierade via datornätverk har en långt högre överlevnadsgrad än print- och broadcastmedier. I Moskva 1991 överlevde IRC all medieblackout, i Teheran förra sommaren fick världen veta trots att journalister portades och bara häromveckan multiplicerades Wikileaks video, som trots att den varit vissa journalister tillhanda, endast kunde nå världen via internet.

Men, detta är ju kanske extremfall. I en annan mening tillåter internet hur många kulturdebatter som helst, där läsare förvandlas till deltagare. Internet är inte en "fråga" som samhället som helhet behöver bekymra sig så mycket om, utan kanske mår den ännu bättre av att DN ligger på ett bord någonstans och sedan hamnar i ett arkiv, istället för att vara en aktiv del.

Leder då inte detta resonemang till samhällsfrånvändhet? Nej, tvärtom. Det innebär istället att man affirmerar riktiga samhällen, som uppstår, förändras och försvinner.

Och kanske är det så att även om nu kultursidorna hade ansträngt sig, så hade det ändå inte gått. Format mina vänner - format! Kulturella uttryck som har mångfald och dynamik som drivkrafter, snarare än "ideal", kan nog inte rymmas i "sidor" utan förutsätter en form av dialog som inte blir särskilt lyckad i papperstidningar. Internet skapar Eurotrash och kloaker, särskrivningar och brutna länkar, smuts, konspirationsteorier och upphovsrättsbrott.

Kanske är det så att vi inte ens talar om samma politik, utan snarare bygger internet en ontopolitik som inte låter sig "representeras" in kultursidor. Jag skrev en gång på en kultursida, och det kändes lite som att jag hällde vatten på en gås, eller snarare som att ropa in i ett svart hål. Tankarna försvann bakom en händelsehorisont ur vilken inget ljus längde kunde stråla.

I cyberspace gäller inte artonhundratalets offentlighetsbegrepp. I cipherspace gäller inte de gamla staternas lagar och regler. Deal with it.

Skriven av admin den 21 april 2010