De flesta har väl hört talas om den statliga offentliga utredning om trafikdatalagring som i dagarna blev tillgänglig för nedladdning. Det har redan sagts många intressanta saker av Oscar Swartz, Copyriot och Rick Falkvinge, men det finns ett tema jag gärna driver vidare: Lagringen av telefonuppgifter, mobiltelefoni, IP-telefoni och internet är på ett sätt alltid kopplat till individen genom abonnemanget. Genom kontantkort kan man alltså skapa en anonym kommunikation. Men det finns fler steg i den totala övervakningsapparat som ska rädda oss från främst pedofili- och narkotikarelaterad brottslighet. Det handlar nämligen om kontroll av tiden och rummet, och inte om innehåll:

" De uppgifter som ska lagras får inte avslöja kommunikationens innehåll."

Istället så ligger övervakningen på följande plan när det gäller Internet:

Vid Internetåtkomst ska följande uppgifter lagras:

– Användarens IP-adresser

– Uppgifter om abonnent och registrerad användare

– Datum och spårbar tid för på- och avloggning i Internet-

tjänsten

– Typen av Internetanslutning som använts

– Slutpunkter

Abonnemanget översätter till individen, IP-nummer ger platsen och loggfilerna tiden. Detta ger vem, var och när, men inte hur. "Kontantkortsmodellen" för mobiltelefoner och internetanslutningar är då enda sättet att ta bort detta vem. Jag gillar personligen caféer med gratis uppkoppling, där man "betalar" genom att köpa kaffe. Men om vi nu tänker oss dessa situationer i kontext av att övervakningssystemen alltid existerar i lager ovanpå varandra, så ger ju tid och rum (utan identitet) de nödvändiga koordinaterna för samverkande system att agera utifrån. Med tid och plats kan vi genast hitta de övervakningskameror som fanns utanför caféet, och utan problem kan vi "spola" tillbaks till rätt ställe. Dessutom kan man lättare förhöra den analoga kameran, alltså den som serverade kaffet. Massövervakning ger en mängd brus, eller entropi, som måste motverkas genom dessa redundansmekanismer som en registrering av tiden och platsen innebär. Om man vill vara anonym, vilket man aldrig kan vara till hundra procent, så måste man ta till en ganska paranoid strategi, eller börja skicka snail-mail med posten. Men då får man passa sig så att man inte har låst lägenheten med en elektronisk nyckel.

SOUn är fortfarande bara ett förslag om att man i efterhand kan begära ut alla dessa uppgifter. Men eftersom det blir billigare att centralisera denna övervakning istället för att ha den uttspridd (77 vs. 100 miljoner) så kan man ju fantisera om hur detta maskineri kunde se ut om det användes i realtid. Tid-plats-identitet; ett raster som ger populationens rörelsemönster i sin helhet, samtidigt som man kan zooma in på den enskilde individen. Detta stavas inte science fiction, utan universell modulation.

Skriven av admin den 10 november 2007