Handling. Inga sammanfattningar. Inga tillbakablickar. 2008 är året för ett tusen platåer och därmed året för serier av icke-linjära tillblivelser. Det är året då de fiktiva gränserna mellan natur- och humanvetenskaper skall rivas, och en positiv epistemologi skall utformas. Höga anspråk? Kanske. Men jag har en stor tilltro till filosofin. 2008 är även det första året för akademiska motståndstudier. Politiskt? Absolut, men vad är inte politiskt?

Slagordet för 2008 är ett citat av Godard, vilket dyker upp i första kapitlet av Tusen platåer:

"Don´t have just ideas, just have an idea."

Gott nytt!

Skriven av admin den 01 januari 2008