DN skriver idagom hur IPRED har (ur)artat sig i Danmark. Det mest intressanta är:

- I och med att många börjat skylla på att någon obehörig använt deras abonnemang eller öppna trådlösa nätverk så har domar avgjorts till vår nackdel. Så det är inte lönt nu, fyller Mads Jörgensen i, även han jurist och företrädare för Antipiratgruppen.

Det var just det som Copyriot sade. Redan nu vet vi att det enda sättet att "sätta dit" någon är att förbjuda öppna nätverk. Frågan om hyrsnuten går alltså ända till våra trådlösa routrar. Så dramatisk är konsekvensen av hyrsnutlagen!

Men fallet Danmnark riskerar att skymma att hyrsnutar inte är en logisk konsekvens av IPRED. Man kan göra som i Spanien:

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, rechazó los argumentos de la asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y dictaminó que Telefónica no está obligada a suministrarles los datos de los clientes que descargan música por Internet.

Översättning (tack Mumfi):

Generaladvokaten vid EU-domstolen , Juliane Kokott, avvisade argumenten framförda av asociación de Productores de Música de España (Promusicae) och har framfört att Telefónica inte är skyldigt att förse dem med uppgifterna om kunder som laddar ned musik genom Internet.

 Nån som kan översätta detta till svenska? (kommentera då gärna så uppdaterar jag). Det finns även rapporter om det spanska fallet hos Electronic Frontier Foundation, som tar upp falletPromusicae vs. Telefonicadär upphovsrättslobbyn förlorade.

Annars finns ju snart IPREDator... flera dator, en datum.

Uppdatering: Fler länkar till det spanska fallet finns här och här (engelska) (Thank you  osh_DK). Läs speciellt den första länken som är ett pressmeddelande från domstolsmålet där det står skrivet:

Vad gäller direktiven om immateriella rättigheter konstaterar domstolen att inte heller dessa
innebär att medlemsstaterna är skyldiga att föreskriva en skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektiv skydd för upphovsrätten.

Skriven av admin den 30 november 2008