När jag rättar tentor upprätthåller jag strikt objektivitet genom att uteslutande lyssna på Bachs Goldbergvariationer. På en dag hinner man igenom dem tre-fyra gånger. Universum hålls konstant i Leibnizianska monader. Mitt känsloliv är fromt.

Men då och då smyger sig små disruptiva glapp in i min universella Turingmaskin (Personal Computer). Under en vild jakt på The Pirate Bay lyckades jag vid något tillfälle ladda ned en slags studiorepetition av när Goldbergvariationerna spelades in av Glenn Gould. Ett av spåren innehåller någon form av "feltagningar" där Gould helt plötsligt börjar improvisera fram saker han har "funderat på". Resultet är en mashup av Star Spangled Bannner och God Save the Queen, fast med barocka förtecken. Jag transkriberar vad Gould säger:

One of these times I'm gonna be invited to give a concert on the 4th of July, I'm sure. And when I do, I figured out that by leaving out the repeats in the Star Spangled Banner and starting the entry on the thirteenth bar of God Save the King [Queen] and then playing God Save the King over again, and altering the harmony of the second half of God Save the King to modulate to the supertonic region, it has the most marvellous effect. Listen to this /.../

Så lyssnar vi:

Skriven av admin den 09 november 2012