Via Charlotte ser jag att det pågår en sekulariseringsdebatt i gammelmedierna. Det upphovsrättskramande nätverket Liberati försöker formulera en tanke om hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra:

Liberati har inga invändningar mot vad man har på sig på huvudet när man går i skolan, men det som matas in i huvudet ska vara empiriskt och vetenskapligt underbyggt, och i den mån det rör sig om värderingar ska dessa hämtas ur svensk lagstiftning och inte ur vaga föreställningar om vare sig svenska eller andra traditioner och normer, vare sig dessa är religiösa eller inte./.../

Få i Sverige idag skulle hävda att tron ska vara vägledande för vetenskapen. På samma sätt måste vi använda evidens när vi stiftar våra lagar. Som pragmatiska liberaler vet vi att skilja på våra privata livsval och vilka förväntningar vi har att ställa på samhället, som vi måsta förvalta tillsammans, oavsett tro.

Intressant. Så länge vi uttrycker Staten genom Lagen och Vetenskapen så får vi ett neutralt samhälle, som i förlängningen är en liberal utopi. Coolt... det var längesedan jag såg liberaler vara statskramande på ett så pass radikalt sätt! Kant vänder sig i graven! Och vad händer när vetenskaplig kunskap är osäker? Who knows!

Eftersom jag har två dead lines i morgon hinner jag inte skriva om detta just nu (måste fokusera på cybernetik och posthumanism). Men så länge kan jag bjuda på en text som jag har skrivit och som är publicerad i en festskrift till Jan Bärmark. Den heter "Tre frågor om sociologins objektivitet och förhållande till naturvetenskaperna". Jag har inte den allra sista versionen digitalt (kommer snart), men jag lägger upp den nästan satta texten här (pdf). Om ni vill referera till den, så vänta gärna ett par dagar så att jag kan skicka slutversionen. Det finns nämligen några formaliafel i den.

Korrekt referens är:

Kullenberg, Christopher (2008) "Tre frågor om sociologins objektivitet och förhållande till naturvetenskaperna", i Hallberg, Margareta (red), Vi vet något - Festskrift till Jan Bärmark, Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, ISBN 978–91–976239–1–9.

Intensifier skriver ofta om vetenskap och religion, speciellt om Sturmarkismen. Här är några tidigare poster:

Vetenskap - en mänsklig rättighet?

Kristofobi i förnuftsstaten

Enhet eller pluralism?

Läs även tesantitesprotes om Posthumanistiskt manifest och Andra postningen.

Skriven av admin den 14 december 2008