Just nu drabbas vi av nyheter om oroligheter i Kina. I sedvanlig ordning stängs internet nedoch den enda källan är snart bara den statliga nyhetskanalen Nya Kina. BBC är dock närmast händelserna, och det är just i dessa fall som traditionell nyhetsrapportering är hemskt viktig.

Precis som i fallet Iran är det omöjligt att säga exakt hur nedstängningen ser ut. Men Kina har en lång historia av nätcensur. Låt mig ge några hållpunkter.

  • Datorer med Windows skeppas medGreen Dam Yout Escort som är ett lokalt blockeringsprogram för sålda datorer. Tanken är att kinsesiska ungdomar inte ska titta på porr, men det är oklart i vilka andra syften programmet används.
  • Sedan 1998 har the Golden Shield Project varit igång. Det är först och främst en gigantisk brandvägg som blockerar sidor och IP-nummer, men det har även funktioner för att djupscanna innehåll på vissa sökord, exempelvis Falun Gong.
  • Reportrar utan gränser har en bra sida om Kina.
  • Trycket från nätaktivister har försenat Green Dam. Bland annat har Anonymous ifrån på skarpen. Aktivism utifrån kan alltså löna sig! Sabbar man internet får man räkna med mothugg.
  • DN har korrespondent på plats i Beijing. Oerhört lyckat. Torbjör Petersson skriver - Att internet har blockerats säger ganska mycket. Att de är rädda för att oberoende information ska spridas från provinsen till utlandet eller till andra landsdelar med liknande problematik.

Jag diskuterar bara fallet Kina fotnoter i mitt kapitel i Motstånd-antologin. Dock finns det som alltid en mängd lokala och historiska omständigheter att ta i beaktning. Har du fler bra länkar om Kina? Posta jättegärna i kommentarerna!

Skriven av admin den 06 juli 2009