Den Kinesiska censuren, lite bakgrundsinformation

Just nu drabbas vi av nyheter om oroligheter i Kina. I sedvanlig ordning stängs internet nedoch den enda källan är snart bara den statliga nyhetskanalen Nya Kina. BBC är dock närmast händelserna, och det är just i dessa fall som traditionell nyhetsrapportering är hemskt viktig.

Precis som i fallet Iran är det omöjligt att säga exakt hur nedstängningen ser ut. Men Kina har en lång historia av nätcensur. Låt mig ge några hållpunkter.

Jag diskuterar bara fallet Kina fotnoter i mitt kapitel i Motstånd-antologin. Dock finns det som alltid en mängd lokala och historiska omständigheter att ta i beaktning. Har du fler bra länkar om Kina? Posta jättegärna i kommentarerna!