En Promemoria från Justitieutskottet har smitit och läckt ut. SR rapporterade i morse och Piratpartiet var lika tidigt ute att analysera. Promemorian finns för allmän beskådan hos Telecomix/Werebuild.

Promemorian vill att man ska kunna hämta ut uppgifter även för mindre brott, och Piratpartiet drar slutsatsen att fildelning är en måltavla.

Jag har bara läst texten en gång, men vad jag genast uppmärksammade var följande skrivelse:

Vidare föreslås en möjlighet att inhämta lokaliseringsuppgifter avseende en viss elektronisk kommunikationsutrustning som är påslagen men inte vid det aktuella tillfället används eller har använts för kommunikation. Det blir också möjligt att inhämta uppgift om vilka sådana kommunikationsutrustningar som har funnits i ett visst område. Förutsättningarna ska vara desamma som för inhämtande av uppgifter som rör en viss kommunikation.

Lokalisering kan man visserligen göra med IP-nummer och trafikdata på internet. Men, dess fulla kraft ligger i mobiltelefonerna. I ovan nämnda formulering snackar vi bred håv: det räcker att man har varit i närheten för att ens position, ned till några meters precision, ska kunna vara föremål för inhämtande.

Om nu detta kan komma att gälla även för ringa bötesbrott, då har vi en ganska jobbig situation. Även om detta måste analyseras juridiskt, finns det stort utrymme för missbruk. Låt säga att jag är i samma kvarter som ett snatteri - ska min position då kunna hämtas ut? Är alla i kvarteret misstänkta? (Detta är ett dåligt exempel då ren lokaliseringsdata kräver värre brott än snatterier)

Eller om jag vistas på ett visst ställe där det begås brott, är det då så att min trafikdata är föremål för inhåvning?

Här riskerar vi verkligen en situation av total social paranoia och beröringsskräck. "Jag går inte på den gatan för där hänger det knarkare och då kan man ju bli misstänkt för vad som helst", "Jag rör mig inte i den stadsdelen" etc.

Datalagringsdirektivet kringgår vi enkelt med kryptografiska mjukvaror på internet. Men inte i mobilnätet. Där är trafikdata nästintill omöjligt att undvika.

Uppdatering: Exempelvis DN och SvD koncentrerar sig på fildelning och grooming. Jag ser detta som helt klart underställt mobiltelefonerna. De tekniska anledningarna till att jag så envist vill prata mobiler finner ni i denna bloggpost.

Skriven av admin den 27 oktober 2010