Idag har vallokalerna öppnat för förtidsröstning. Det saknades Piratpartietvalsedlar på Humanistiska Fakulteten som är min närmsta vallokal, men efter några snabba ordväxlingar på irc och telefon hade jag fått tag på en stor bunt som jag tänker portionera bland de andra de kommande veckorna.

Vad ska man då kryssa? Efter lång övervägande har jag beslutat mig för Amelia Andersdotter. Jag vet att man inte behöver berätta på vad/vem eller varför man röstar, men det besparar ju åtminstone FRA lite jobb om jag skriver det rakt ut.

Det finns nämligen en oerhörd samstämmighet mellan vad jag skriver om på denna blogg och vad som Amelia har inriktat sig mot. Förutom Piratpartiets standardpaket, visar hon nämligen på det som jag hoppas är framtidens piratpolitik - förmågan att tänka internet även i afk-situationer. Under "min politik" på Amelias sida finns ställningstaganden om mjukvarupatent och tillgång till läkemedel. Under fliken om "icke-piratsliga frågor" utvecklar hon även former för jordbrukspolitik. Citat:

Piratpartiets politik har bland annat, förstås, verkningar på patentområdet. Det innebär att Piratpartiet aktivt kommer att arbeta för ökad teknologiöverföring till Syd. Eftersom Kina och Indien tillhör de länder vars utsläpp ökar mest just nu, kan jag personligen inte se något annat än en vinst för miljön i att de kan tillgodogöra sig sådan teknologi som skulle minska deras inverkan på miljön.

Det här blir jag så glad av att höra! Äntligen någon som fattar det revolutionära i att förändra förhållandet mellan immaterialrätt och patent, i förhållande till teknologier och infrastruktur. Jag har tidigare skrivit om förhållandet mellan WTO och immaterialrätt (som är sjukt) och om hur patent på grödor förstör den biologiska mångfalden. Detta introducerar en helt ny dimension till miljö- och jordbruksområdet som de traditionella partierna missar. Det handlar inte om axeln miljö vs. tillväxt längre, utan om förhållandet öppenhet/sociala mål vs. korporativ inlåsning.

Dessutom harAmelias politik forskningspolitiska konsekvenser som är helt i linje med min kunskapssyn. Citat igen:

EU-kommissionen har valt att tolka bristen på patentansökningar i EU som att USA:s universitet är mer produktiva. Men snarare förhåller det sig så att europeiska universitet, som ofta är finansierade med offentliga medel, är mer benägna att betrakta sina resultat som "allmänt gods".

Precis! Jag vill ha en EU-parlamentariker som tar denna fråga på stort allvar. Att mäta kunskap i termer av patent är totalt kontraproduktivt för forskningen. Det leder nämligen till att den innovationsnära forskningen får ett realiserat guldfiskminne som mer handlar om advokater och intellectual property än faktiska innovationer. Dessutom misskrediteras forskning som har sociala mål till förmån för kommersiella applikationer.

En annan fråga som Amelia var en av de första av piratpartisterna att uppmärksamma var telekompaketet (som den trogna läsaren av denna blogg vet att jag har syltat in mig på ett fraktaliskt sätt). I en komplicerad EU-fråga hugger Amelia direkt på Newsmill och ställer Näringsdepartementet till svars. Inga kompromisser.

Som ni märker var mitt val ganska enkelt.

Skriven av admin den 20 maj 2009