2008 var ett tokigt år med hög aktivitet på Intensifier. Kanske för hög. Inte så mycket med tanke på att skrivandet skulle ta min tid, tvärtom, den ger mera tid till mig. Det låter kanske konstigt, men att blogga är ofta en tidsmässig genväg för mig att lösa ett problem.

Däremot måste jag vara självkritisk och inse att det har överaffirmerats en hel del här under det gångna året. FRA-debatten har lett till en hel del redundanta och för-stunden-kommenterande inlägg som inte alltid varit så genomtänkta, och som heller inte har bidragit med mycket annat än länkdata. Men det finns även ett överskott av artiklar som tjatar om panoptikon/panspektron, kontrollsamhället och STASI-metaforik. Dags för en lokal "inne/ute-lista".

För att skapa lite förnyelse tänkte jag förklara några av Intensifiers nedslagspunkter som mindre relevanta framöver (därmed inte sagt att de kommer plockas fram om det behövs):

  1. Panopticon/panspektron: Eftersom panspektron-tesen inte verkar möta något som helst intellektuellt motstånd inom bloggvärlden känns det vedertaget här. Argumentationen får fortsätta i det akademiska skrivandet i flera år framöver, eftersom det ju som bekant har lägre hastigheter. Jag och Karl tar ett första spadtag i det "kulturakademiska" fälteti nästa nummer av Glänta, snart publicerar jag ett bokkapitel om panspektrocism och framöver planeras internationella tidsskriftspublikationer. Men allt det där är ju repetitioner av vad som händer på fronten, alltså i bloggvärlden. Dock utgör uppdelningen fortfarande grunden i analysen av samtida övervakning, men det är längre ingen idé att tjata om det här.
  2. "Övervakning kränker oss". Med tanke på hur landet ligger när det gäller knippet av övervakningslagar som har piskat oss blåa verkar det lönlöst att vädja till högre principer eller rättigheter. Inte i allmänhet, det är sjukt viktigt, men jag tror inte att jag gör det jobbet särskilt bra. Andra fixar det mycket bättre, exempelvis Piratpartiet.
  3. Textism-bashing. En genre som var död redan från första bloggposten, och som dyker upp som en ångest snarare än som ett värdefullt inlägg. Jag kan inte lova att den kommer att försvinna... slå mig på fingrarna!

Vad vore då mera intressant att koncentrera sig på? Här är några förslag, och fyll gärna på i kommentarerna:

  1. Lokala och globala konsekvenser av kontrollsamhället: Hur kommer sociala relationer att förvandlas längs temana privat/offentligt (klassiker), arbete, gränskontroller, motståndspraktiker, maktutövning... and... and...
  2. Smittontologi vs. medieteknologiska mutationer: vad betyderRFID för smittspridning? Tänker FRA som Tarde? Vilka ekologier är under framväxt och hur försöker man begränsa dem? Hur skapas subjekt och affekter i dessa nya tillstånd?
  3. Hur kan man bevara internet och varför är det viktigt?
  4. Finns Gud? (skojar bara, Gud är ju den immanenta, inte den transcendenta, orsaken till allt. Just feel the world!)

Planer är ju till för att brytas, men det är åtminstone en riktining. Tack alla som läser och kommenterar!

Skriven av admin den 06 januari 2009