Rick Falkvinge uppmanar folk som röstar på piratpartiet att komma ut ur garderoben, efter att Oscar Swartz reflekterat över partiet och dess framtidOpassande-Emma hakade givetvis på.

Således, här kommer min reflektion och min bekännelse:

Piratpartiet är bra just för att det inte riktigt är ett parti. Det är snarare en eller flera sakfrågor, något jag har talat om i följande bloggposter. Den givna motfrågan blir då "men jobben då, skolan, vården?", "Det är oansvarigt att rösta på ett parti som inte har en uttalad skattepolitik". Nej, det är det inte alls!

Tanken om att partier ska vara allomfattande och ha ett svar i varje fråga är fullkomligt förlegad. Det räcker och blir nästan över att täckadelad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Att rösta på piratpartiet innebär inte att man lämnar övriga frågor till slumpen, marknaden, eller nån annan kraft, utan snarare att man friställer dessa frågor, som i sig är sakfrågor, från partipolitiska kompromisser som i sig är konserverande. Att rösta på piratpartiet visar att man bryr sig om skolan, vården, omsorgen! Man vägrar låta dessa frågor ätas upp och kvävas i eviga partiprogram, "ideologier" eller permanenta folkrörelser. Vi måste inse att den parlamentariska och representativa politiken dras med detta eviga dilemma. Varken höger eller vänster kommer att rädda oss! Istället måste totaliserande och enhetliga partiprogram motarbetas!

Nu till sakfrågorna så som jag ser på dem:

  1. Delad kultur - Att fokusera på denna fråga är att stå bakom ett totalt nedrivande av de hierarkiska stratifieringar som håller kulturen i denprimitiva ackumulationens kedjor. Till skillnad från "vänsteralternativet", att kultur är fast i ekonomiska rationaliteter, så går piratpartiet mycket längre och är tillsammans med andra former av nätaktivism det enda radikala alternativet för den som vill att kultur ska ske som en dialog mellan människor och produceras just där. Denna fråga handlar inte om fildelning, utan något mycket större. Det handlar om en sann social revolution! Bland mina akademikerkolleger, vare sig de kallar sig höger eller vänster, är denna tanke nästan alltid upprörande radikal. Det är bra. Det visar att denna sakfråga har potential att verka ordentligt inom en konservativ institution, som universitetsvärlden utgör. 
  2. Fri kunskap - Intellektuell egendom och patent är vårt globaliserade samhälles nya fabriker, maskiner och motorer. Om produktionsmedlen skall kunna fördelas jämlikt över jordens befolkning måste vi börja här. Piratpartiet är det enda parti som inte köper storföretagens lobbyretorik, som vi bland annat finner fett i IPRED. En primitiv ackumulation och inlåsning av kunskap skapar endast en räffling som gör att vi kan koncentrera makten (pouvoir) till ett fåtal. Piratpartiet är det enda parti som ser detta. När det gäller medicin, mjukvara, teknologier och innovationer finns en enormt stor global ojämlikhet, och att släppa kunskapen fri är det enda alternativet för att vi ska kunna utjämna dessa. Jag har bland annat skrivit om detta i rsmag.org.
  3. Skyddat privatliv - Piratpartiet är det enda parti som hade stoppat FRA-lagen! Även om S och Mp säger sig vilja stoppa den, så hade den röstats igenom även om vi hade haft en vänsterregering. Frågor om övervakning, integritet och civil liberties ryms tyvärr inte inom en höger-vänsterskala av sin natur. De tillhör nämligen det sociala diagram som står i opposition mot en vital demokrati och ett civilt samhälle. Det är frågor som tillhör Statsapparatens grundräffling, och ser vi internationellt så har både höger- och vänsterregeringar infört liknande lagar utan att blinka. Detta har jag skrivit om i Aftonbladet i FRA-debattens hetta, men det står sig fortfarande. Civil liberties är motsatsen till parlamentariska Statsapparater och höger- vänsteruppdelningar. Det är en deterritorialisering som ständigt måste fortsätta och vinna mer och mer hastighet. Piratpartiet är en intensifikator av denna hastighet.

Min bekännelse är således att min röst har fallit och kommer att falla på piratpartiet. Men det finns en reservation - bara så länge piratpartiet inte blir ett "parti". Det är därför jag inte är medlem och inte ger mig in i det embryo till pyramidal organisation som finns. Denna form är givetvis nödvändig av pragmatiska skäl, annars kan man inte kandidera till riksdagen. Men jag är principiellt emot den. Detta ställs dock åt sidan.

Piratpartiet är en händelse för mig, en positiv och nödvändig sådan. Ni har mitt stöd, men inte mitt medlemskap! Vi jobbar tillsammans, men jag kommer inte på några stormöten.

Skriven av admin den 05 november 2008