FRA-tunnelseendet är bra, men ibland måste man se sig runt om man vill se ett större sammanhang. Vad vill egentligen regeringen med sin övervakning? Övervakning och kontroll är ju två konstitutiva komponenter i ett samhälle. De producerar lydnad och motstånd.

Helt klart är att alliansen verkar vilja ha hårdare tag. Organiserad brottslighet, människosmuggling och prostitution är stora samhällsfaror. Hur löser man sådana problem? Det finns några typiska vägar att gå. En av dem är repression och hårdare tag. Exempelvis vill man kunna frysa tillgångar och införa mera övervakning för att bekämpa sexhandel och människosmuggling. Undrar vilka uppdragsgivare FRA kommer att få i framtiden? Det är hemskt bra att Chalmersforskare kritiserar FRAs snack om att man inte ska spana inrikes. Men snart kommer de nog erkänna det. Prostitution, människohandel och organiserad brottslighet - det är hot från utlandet och där bor det farliga främlingar som inte talar svenska och inte vill infoga sig i arbeitslinjen. Bäst vi öppnar upp PKU-registret ordentligt när vi ändå är i farten. Sverigedemokraterna går framåt och tar väljare från moderaterna. Hmm.... undar vad detta beror på? Kanske för att Sd inte hycklar med vad de vill göra. De vill införa speciell förortspolis och skicka hem invandrare som begår brott, bringaordning i skolan och låta Sverige vara Sverigeoch rusta upp försvaret igen. Klassisk konservativ politik. Klart och enkelt.

Vi måste se till helheten av den övervakningsregim som alliansen försöker driva igenom. Det finns som sagt flera sätt att göra detta på. Historien har visat att den biopolitiska vägen har varit mest framgångsrik sedan man på artonhundratalet införde gratis sjukvård i England. Den modell som har försökt bringa ordning med polisväsende i allt för koncentrerade stötar har ofta slutat i systemkollaps.


Skriven av admin den 16 juli 2008