En extrainsatt keynote med Vasillis Kostakos handlade on OpenBeacon-plattformen, som är en helhetslösning för RFID. En av användningsområdena som man jobbar på är att hantera massor (crowds) av människor, exempelvis i Mekka vid Hajj. Här finns ett problem med att alldeles för många människor är på samma trånga yta, vilket ibland leder till tragiska olyckor.

OpenBeacon är en generisk och öppen plattform för att få aktiva RFID-chip att prata med varandra. Då kan man få så här snygga visualiseringar.

Men så kommer data-mining in i bilden och man använder sig av epidemiologiska modeller för att förstå de fundamentala aspekterna av mänsklig interpersonell kontakt. Smittontologi med andra ord! Den rumsliga upplösningen ligger på ungefär en meter, vilket gör att dividueller kan spåras oerhört detaljerat. Ur ett epidemiologiskt perspektiv är detta mycket effektivt att använda i sjukhus, eftersom om ett virus sprids, kan man spåra precis vart det uppstod och vilka andra personer som kan tänkas ha blivit infekterade. Eftersom systemet funkar helt i realtid kan man tänka sig att man stänger av olika sektioner på sjukhuset om smitta utbryter, och på så sätt skapar karantänzoner. Om du börjar hosta låses dörren framför dig, och för alla andra som varit i kontakt med dig under de senaste timmarna. De smittade blev i visualiseringen röda och ju fler som de kom i kontakt med desto rödare blev hela kartan.

Än så länge är denna teknik på forskningsstadiet. De RFID-chip som används på spårvagnen eller tunnebanan är fortfarande bara passiva, de kan alltså inte kommunicera med varandra, och därmed är deras sociogramförmågor begränsade. Men, man kan tänka sig att inom en period av förstärkt terrorskräck kommer de att rullas ut i våra vardagsliv. Att kunna positionera dividueller kontrollerade områden, som i en tunnelbana, skulle kunna vara ett "effektivt" sätt att skapa föregripande brottsprevention. Låt säga att man letar efter vissa speciella beteenden, exempelvis snabba och hastiga rörelser, att vissa "riskindivider" befinner sig på samma ställe, osv. Läs mer på sociopatterns.org

Om man dessutom kombinerar dessa med Facebook eller andra onlinetjänster får man en total uppluckring av online-offlinedikotomin (som ju redan är problematiskt på många sätt). (därför är afk ett bättre ord).

Men även "information spreading" funkar som smittor, och med RFID bör man kunna se precis hur ett rykte uppstår, givet att det föreligger en viss probabilitet för språkliga bitar att kopiera och smitta mellan människor som träffas i rummet.

När dessa teknologier rullas ut bör vi nog fråga oss:

  1. Hur skapas tillträdeszoner? Kommer exempelvis bara anställda på universitetet få komma in i vissa lokaler, och studenter i andra? (så är det ju redan idag fast med primitiva passerkort).
  2. Vem tillhör datan, och vem får tillträde? Förhållandet mellan privata företag, hyrsnutar och statsapparaten är här viktiga.
  3. Hur stor beslutsförmåga tilldelas till icke-människor och vad får det för konsekvenser? (ex. datorn på sjukhuset ser att du rör dig i fel säkerhetszon och låser dörrarna.)
Skriven av admin den 02 januari 2009