RFID är en stor grej på CCC, både ur en teknisk synvinkel, men även ett hett ämne politiskt (som vi alla vet kollapsar dessa distinktioner direkt när vi börjar göra empirisk filosofi). Anyways, först två bilder:
{.alignnone .size-medium .wp-image-403 width="258" height="193"}{.alignnone .size-medium .wp-image-404 width="255" height="192"}

För €10 köpte jag detta sociogramchip (läs mera om projektet här). Det loggar mig varje gång jag passerar en person med ett likadant programmerat chip. Det drivs med ett litet klockbatteri och skickar även signaler till mottagare som finns uppsatta i hela kongresscentret. Med denna data kan man tillverka mycket detaljerade sociogram, och föra statistik över vilka jag hänger med, vart jag gör det och vid vilka tidpunkter. Man behöver inte ha mycket analytisk kraft för att landa i postskriptum om kontrollsamhällena:

Det är inte science fiction att tänka sig en kontrollmekanism som i varje ögonblick anger ett elements position i en öppen miljö, ett djur i ett reservat, en människa i ett företag (elektroniskt halsband). Felix Guattari tänkte sig en stad där var och en kunde lämna sin lägenhet, sin gata, sitt kvarter, med hjälp av sitt elektroniska kort (dividuell) som lyfte den ena eller andra barriären; men kortet kunde vara indraget en viss dag, eller mellan vissa timmar; det som räknas är inte barriären utan datorn som beräknar vars och ens position, tillåten eller otillåten, och utför en universell modulation.

RFID kommer snart att bli en mycket spridd teknologi. Den finns redan på spårvagnarna i Göteborg och i Londons tunnebana. Där fungerar det redan tillsammans med fysiska barriärer. Frågan är dock mycket större. Hur kommer det privata/offentliga att förvandlas? Kommer köpcentra, tågstationer, flygplatser, hyreshus, osv. att delas in i säkerhetszoner där endast de som har säkerhetsklarering, pengar eller pass tillåts passera? Die panspektrische Überwachung är här för att stanna, eller som någon kommenterade den länkade heise-artikeln:

Wir leben in einer panspektrischen Gesellschaft (ha, noch ein neues Wort, dankefrauprofessor), weil wir unablässig Datenspuren hinterlassen, am Telefon, beim Surfen, in der Mail. Inmitten der pausenlosen Beobachtung der der endlosen Datensammelei kommt es auf die richtige Mathematik, auf die richtigen Algorithmen an, im Guten wie im Bösen. Eine verschlüsselte SMS aus Pakistan wurde von den britischen Behörden abgefangen und entschlüsselt. Sie wies die Mitstreiter an, sofort mit dem Chip&Fish-Leben aufzuhören und den Plan X durchzuführen. Den Rest erledigte eine Razzia im Großen, die auch den arg gebeutelten Ruf von Scotland Yard wiederherstellen sollte.

Skriven av admin den 29 december 2008