CCC - Rapport #1 |CCC - Rapport #2 (skissartade anteckningar)

Hackerspaces är ett projekt som försöker ordna fysiska mötesplatser för hackers över hela världen. Här finns en lista på vart man kan finna dem. Panelen diskuterade vad som har hänt på två år inom hackerscenen och med projektet. De argumenterade för att hackerscenen, speciellt i USA, måste öppna sig för offentligheten på ett fysiskt sätt. Detta är på många sätt intressant. Dels problematiserar det anonyma trådlösa uppkopplingar, och betonar det meningsfulla med att göra saker off-line. Vem som helst kan gå in på deras sajt för att veta mer om hur man startar upp en klubb i en stad nära dig.

Mera intressant var dock Anne Roth (som för övrigt är gift med Andrej Holm som ju blir arresterad för att han forskar (som jag har skrivit om i Expressen, Rsmag, pratat om i Proletären, GU-journalen)), talade om hur terroristbgreppet har förändrats, utvidgats och på vilket sätt detta kan hota demokratin. Den allmänna uppfattningen, enligt Roth, går genom EUs definitioner om vad terrorism är för något, men detta är problematiskt på flera sätt.

Hon tog även upp fallet Riwzaan Sabir, som ju blev arresterad (jag har skrivit om det här). Efter att han blev arresterad genom anti-terrorlagar i storbritannien och sedan släpptes, tog immigration acts vidare och ett deportationsflyg bokades. Ytterligare ett exempel på när lagar glider som skridskor på en bandybana. Men i fallet Sabir var även problemet en typ av mikrofascism; professorerna skyddade inte sina studenter utan lämnade istället över till anti-terrorpolisen. Skärpning akademin!

Därefter fortsatte Roth att tala om ett fall i Portugal, där 150 aktivister förstörde ett fält med genmanipulerad majs. Denna civil-olydnadaktion klassades snabbt som terrorism. Även Europol har en klassifikation som heter "single issue terrorism". Detta är det enda portugisiska terroristfallet hittills.

I Österrike, detta år, skedde enligt något som kallas §278a, en massräd efter "danger of supressing evidence". De hade använt kryptering... de sysslade en del med animal rights, genom att de bland annat gjorde oljud under jakt. Det verkar som om inte bara öppna anslutningar är hotade framöver, utan även alla fria former av kryptering.

Alla dessa händelser leder enligt Roth till att det institutionaliseras en paranoia bland aktivister eftersom speciellt USA har skumma regler för om man erkänner ett brott eller inte.

Wir sind alle Terroristen.

PS. Andrej Holms gnupg-filer har ännu inte lyckats dekrypteras av den tyska polisen...

Skriven av admin den 27 december 2008