Givet att vi analyserar uppkomsten och utvecklingen av en bruttonationallycka, så som ett mått på nationernas psykologiska "välmående" snarare än deras ekonomiska, hamnar vi denna gång i Israel.

Om man kombinerar bruttonationalprodukten med Gallups (globala) lyckomätningar, får man fram vad lycka "kostar", rapporterar Israel Hayom.

The Bloomberg ranking scale is based on statistics about living standards published by the World Bank for 2010-2012, per capita gross domestic product for each nation, and each country's score on the Gallup happiness survey. The "price" of happiness in Israel stood at \$4,491 per capita.

Skriven av admin den 08 juni 2014