(lifesatisfactionengland{.alignnone .size-medium .wp-image-2822 width="286" height="300"}

(Bild: mörkare färg anger högre nivå av life satisfaction)

Jag fortsätter min anteckningsserie om bruttonationallycka (1, 2).  Via min kollega David Brax fick jag tips om några länkar till hur man har tänkt om bruttonationallycka i Storbritannien.

Via Office for National Statistics (motsvarigheten till SCB) kan man ta del av de kodböcker, metodkapitel och instruktioner som byrån använder sig av i sin Annual Population Survey. De olika välbefinnandemåtten, eller bruttonationallyckomåtten, är flera till antalet, men den fråga som mäter "lycka" på det mest uppenbara sättet lyder (ur frågeformuläret):

Overall, how happy did you feel yesterday?

Interviewer instruction: where nought is ‘not at all happy’ and 10 is ‘completely happy’ Scale from 0 to 10

Den politiska process och den eventuella diskussion som ledde fram till införandet av ett lyckomått i Storbritannien skulle vara speciellt intressant att se på i relation till den svenska process som är i görningen.

Fler länktips mottages således gärna.

Skriven av admin den 06 juni 2014