I relation till den föregående posten om bruttonationallycka, som utgick från att regeringen tillsatt en utredning om att man ska få fram ett lyckomått för att komplettera BNP, hittade jag en intressant artikel i Washington Post från 2012. Detta amerikanska initiativ tycks vara en föregångare till det svenska:

Funded by the U.S. Department of Health and Human Services, a panel of experts in psychology and economics, includingNobel laureate Daniel Kahneman, began convening in December to try to define reliable measures of “subjective well-being.” If successful, these could become official statistics.

Tanken om ett nationellt lyckomått har en liten annan politisk historia i USA än i Europa. "The Pursuit of Happiness" är en formulering ur den amerikanska konstitutionen som uttryck som en fundamental rättighet. Långt ifrån utilitarism alltså.

Dock hittar jag inte den slutgiltiga rapporten, om det ens blev någon sådan skriven. (Jag vet inte om sådana utredningar blir offentliga som i Sverige).

Men, om man går till den akademiska forskningen kring nationella index, är Ed Diener's artikel Subjective well-being - The science of happiness and a proposal for a national index från år 2000 den mest välciterade (tyvärr kräver fulltexten lånekort). Men, i denna artikel argumenterar Diener för att subjektivt välbefinnande (subjective well-being, SWB) är det bästa nationella indexet, och att det:

Societies need to afford the same importance to SWB as they do now to economics: tracking the phenomenon, supporting research to understand it, and educating people about it. To create a better society where happiness is ubiquitous, a major scientific effort to understand quality of life is needed. If psychologists' institute a national survey to track SWB, it is more likely that it will become an outcome variable that is considered in policy decisions. (41)

Givet att de svenska samhällsvetenskaperna gärna gör som de amerikanska förebilderna, vilket jag bland annat skrev om i min avhandling, är det högst sannolikt att den kommande utredningen kommer att peka i denna riktning.

Skriven av admin den 03 juni 2014