Boken och Biblioteket finns nu att beställa hos Ink Bokförlag. Jag ser fram emot att läsa den av flera anledningar, kanske framförallt ur ett objektorienterat perspektiv. Titeln bjuder nämligen in till en sådan förväntan.

Några fria associationer kring titeln:

Sein und Zeit - Korrekt svensk översättning är Vara och Tid, men av någon anledning blev det Varat och Tiden i bestämd form, något som översättaren Richard Matz senare ångrade. Men distinktionen är viktig, eftersom Sein und Zeit i sin "helhet" inte är objektorienterad (endast vissa, förvisso viktiga, passager är det, ex. verktygsanalysen). Här kan vi jämföra med Varat och Intet, vars tyska titel är Das Sein und Das Nichts. Har tyvärr inte läst den än.

Nu var kanske inte denna existentialistiska utsvävning poängen. Jag är tveksam till att varken Heidegger eller Sartre figurerar i B&B. Utan snarare är det intressant med den bestämda formen som en kritik av den så utbredda formatnihilismen som präglar vår samtid. (när det gäller böcker föddes ju textismen i och med televisionen).

Kom på en till sak. Böcker vars titlar får förkortningar. "B&B" råkade jag skriva för att länken slutar på b&b.html. Andra förkortningar som ofta används är GT för gamla testamentet, ATP för A Thousand Plateaus och TQO för The Quadruple Object.

Skriven av admin den 31 augusti 2011