Humanism. 1946 skriver Martin Heidegger ett brev om humanismen till den franska filosofen Jean Beaufret, där han förklarar vad han menar med ordet "humanism". Detta är en historia som förtjänar en längre redovisning en annan gång, men det intressanta just nu är att debatten fortsätter på nätet, om än i lokal svensk tappning.

Det iögonfallancde är att debatten om humanism fortfarande handlar om frihet i alla dess former. Oscar Swartz, Blogge Bloggelito och Allotetraploid argumenterar ofta emot religionens negativa inflytande över talet om könet på grund av dess moraliska begränsande strukturer, speciellt just på sexualitetens område. Detta tycker jag visserligen är ett god sak i sig. Men jag är inte säker på att jag köper hela paketet. Om Animal rationale skall befria oss från dogmatisk och livsförnekande moralisk lag, varför då bara skjuta mot religionen? Vi får ju inte glömma bort "ateismens Ansgar", än mindre de moderna vetenskapernas inflytande över vår frihet.

Som Foucault visar i Sexualitetens historia är sexualiteten i de moderna samhällena inte definierade som repressiv moralitet, utan producerade som positiva fenomen i ett system av biomakt. "Moralen", eller vad man nu ska kalla detta som begränsar vår frihet, ligger alltså lika mycket hos de moderna vetenskaperna, och därför kan vi inte förlita oss på att rationalitet kan rädda oss. Psykoanalysen, argumenterar Deleuze & Guattari, bär huvudansvaret för den borgerliga repressionen och de moraliska diskurser som håller oss fjättrade vid det familiala komplexet (Anti-Oedipus, p. 54). Inte kristendomen, inte islam. Det är inte bara Moses som är problemet, utan även Freud. Den moderna myten om mommy-daddy-me gör oss blinda för att de kapitalistiska samhällsstrukturerna är medskyldiga i begärsproduktionen.

Religionen skall kritiseras hårt, men det är onödigt att slå in öppna dörrar. Lika hårt skall vetenskapen kritiseras, och vi ska aldrig ta för givet att den alltid reglerar sig själv. De som litar på att vetenskapen alltid är rationell begår ett stort misstag. Merton varnade för vad som kan hända med vetenskapen om den i sin fulla rationalitet hamnade i totalitära samhällen, och den sociala ingenjörskonsten har uppvisat systematisk kastrering av människokroppen (tvångssterilisering) under den mycket förnuftiga devisen att ge samhällskroppen liv genom att begränsa det avvikande. Illusionen om repression döljer biomaktens hand på våra kroppar.

Nyckeln till frågan om humanism och frihet ligger i att inte på förhand måla fram vem som är god eller ond, rationell eller traditionell. Kant sade att vi även måste ifrågasätta läkaren, och varnade oss för det blinda tillitet.

Skriven av admin den 17 oktober 2007