För nästan ett år sedan höll jag och Karl ett seminarium om övervakning i kontrollsamhället. Då påpekade Dennis Töllborg att vi inte skulle vara så rädda för storebror som vi skulle frukta lillasyster. Med detta menade han alla de privata företag som använder sig av övervakning, intelligence, sociogram och extra-juridiska tvångsmedel. Nu innehåller ju "little sisters" och "big brother" en skum genuskonnotation, och frågan är även om "stor/liten" är en så lycklig demarkation. Företag kan ha budgetar större än stater och på vissa områden större inflytande över våra liv.

Internetoperatörer är inte statliga och det är inte heller kulturindustrin (i huvudsak). Dessa kommer nu att forma en sammansättning (assemblage) genom IPRED fucking one. Jag har tidigare kallat detta för hyrsnutsamhället. Töllborg har alltså rätt, även om jag inte delar hans åsikt i FRA-fallet.

Vad händer då när FRA och IPRED samverkar? Hur kommer vår framtid se ut om vi dessutom lägger till lite PKU-register, plus loggningslagar som i Tyskland? Då får vi FULL SPECTRUM DOMINANCE, alltså, det vi kallar panspektrocism.

Då räcker det inte att vara foliehatt och bosätta sig i skogen, att "negera kapitalet", eller att vara nyliberal och naiv. Då snackar vi heterogen, överlagrad mikro-makroövervakning. Din iPhone loggas, sociogrammas och moduleras av både Telia, FRA och Facebook. Företag eller stat; totaliteten kommer att förändra oss som människor. Jag tycker att det är jobbigt om vi skulle bli paranoida i hela den här vevan. Jag tycker det är jobbigt att alla våra elektroniska spår hamnar i inom- och utomjuridiska gråzoner.

Jag tycker att både FRA och IPRED borde skrotas. Vi kan bygga ett annat samhälle. Att stora medieföretag ska "få betalt", eller att Sverige ska "skydda sina utlandsstyrkor" är tyvärr mindre viktigt här. Integritet, förtroende och en förmåga att dela med sig av tankar, idéer och kultur är viktigare.

Denna blogg, till exempel, har som förutsättning att man har möjligheten att antingen kommentera anonymt, eller åtminstone att man kan sätta sitt namn utan att frukta att bli associerad med något (jag är ju inte ens en terrorist).

IPRED är inte bara en fildelningsfråga. Det är en generell fråga.

Skriven av admin den 26 oktober 2008