Det finns flera orosmoln kring det vi kallar internets och dess fortsatta överlevnad. Jag skriver därför på bevarainternet.se om hur vi måste hålla kablarna fria från de processer som skapar monokulturer, paranoia och gör nätet till en allmänt obehaglig plats att vara på.

Många av oss kommunicerar dagligen med våra vänner via exempelvis Facebook, mail, telefon och sms. Det är inte bara så att vi om nya och häftiga gadgets, utan fri kommunikation oss emellan är livsviktigt. Vad skulle man göra utan sina vänner?

Med främst FRA och Datalagringsdirektivet kommer det att falla en fadd eftersmak av övervakning
över våra laptops, mobiltelefoner och diskussionsforum. Ska jag verkligen skicka det där messet till min vän? Det kommer ju faktiskt först att analyseras av FRA och sen lagras genom Datalagringdirektivet... jag har ju i och för sig rent mjöl i påsen... men ändå? Polisen gör ju tusentals sökningar i de där registren, och ingen vet ju med säkerhet hur den där trafikdatabasen ser ut som superdatorn på Lovön letar runt i. Första steget mot en monokultur och social kontroll går vid självcensuren!

Det andra steget går vid Ipred och ACTA. Här handlar det om att kunskaper, kulturella uttryck och innovationer ska hindras från att spridas fritt, och att hyrsnutar ska se till att dessa regler följs, vilket får allvarliga konsekvenser för integriteten. Detta är informations- och kunskapssamhällets baksida, och det skapar brist och global orättvisa. Det gör så att endast vissa företag har rätt att tillverka vissa innovationer, att den öppna och kritiska diskussionen hålls stängd eftersom kunskapsproduktionen hålls hemlig fram till dess att en innovation blir patenterbar och kan exploateras kommersiellt. Dessa gör till och med så att vissa biologiska grödor faller i händerna på multinationella företag. Successivt pekar dessa direktiv mot införandet av biologiska såväl som kulturella monokulturer. Så kallad "piratverksamhet", vilket är allt som faller utanför dessa direktivs stenhårda polisverksamhet, skall bekämpas. Men både kunskaper, vetenskapliga så väl som vardagliga, samt kulturformer, mår bäst av att delas, och den horisontella spridningen som internet har potential till bör därför inte förorenas med dessa grundräfflingar.

Gilles Deleuze skriver:

/.../ kontrollsamhällena opererar i den tredje maskinåldern, med informationsteknologier och datorer, vars passiva fara är störningar och vars aktiva fara är piratverksamhet och virus. Detta är inte bara en teknologisk utveckling utan också en grundläggande mutation av kapitalismen /../

Det är denna "aktiva fara" som man vill stoppa och kontrollera. Nätet ska vara kliniskt och kontrollerat. Vi ska bara lyssna på Spotify och iTunes, helst bara läsa de gamla mediernas "nätupplagor", äta ris som är patenterat och godkänt för import i Eurozone, och helst bara använda den där plasma-teven till att se på bluerayfilmer från fem stora bolag. Problemet är att upprättandet av dessa monokulturer kräver ett enormt slöseri av energi. Hyrsnutar, vanliga poliser, domstolar och superdatorer måste aktivt bekämpa allt det där man kallar "piratverksamhet".

Vi är nog ganska många som villatt nätet ska vara en vildvuxen djungel som låter sina egna ekologier utvecklas på ett passionerat sätt, snarare än på företags och statsapparaters villkor. Save the Internets!

Skriven av admin den 20 december 2008