Jag är ingen vän av upplysningen. Snarare är jag en vän av upplejsringen (lejser=laser). Upplysningen består ju av det allmänna förnuftets seger över vidskepelsen, rationalitetens seger över myten, och vetenskapens seger över religionen. Detta leder till en slags Totalitet som både skapar den moderna människan och i sin tur en ny form av tilltro till det mänskliga förnuftet. Det blir så att säga lite tungt att axla, och tungt att ro längs tänkandets genomfartsleder. Då föredrar jag upplejsringens foku... koncentration av ljus. Om upplysningen är en glödlampa eller ett stearinljus, som kastar ett allmänt upplyst sken över jorden, så är lejserstrålen en smal och intensiv stråle mot en enskild punkt.

Nåväl. Då jag arbetar i lejserns mekaniska paradigm har det sina för- och nackdelar. Fördelen är en snabb produktivitet, men nackdelen är att jag måste tänka en tanke åt gången snarare än flera. Jag fixar alltså inte att vara en allmänt förnuftig människa som tänker om allt som borde beröra mänskligheten, utan måste tänka en fraktaliteration åt gången. Man kan inte zooma i Mandelbrotsmängden samtidigt som man tänker en Sirpienskyfraktal helt enkelt.

Detta var en oerhört omständig förklaring till varför jag kommer att blogga om min avhandling och tillhörande filosofiska spörsmål istället för data och nätpolitik. Jag kan helt enkelt inte tänka på båda samtidigt.

Således, mycket mindre data här på Intensifier, men desto mera filosofi.

Innan detta träder i kraft ska vi dock fira med lite bashskript. Skrev det här lilla radioskriptet sådär på lördakvällen (mitt första bashskript, så skratta inte åt kl4ntig k0d!), som passar bra när man skriver avhandlingar och dylikt, och inte vill vara på internet men ändå höra internet.

Skriptet kräver att du har mplayer installerat. Sen är det bara att kopiera koden nedan, spara den i en fil (förslagsvis "radio") och sen ge den rättigheter att exekveras. Sen körs det med ./radio. Så slipper man komma ihåg alla urls till stationerna.

#!/bin/bash
echo "Radio Selector by ChrisK ###2011(K)K0P1M1###"
OPTIONS="Anonops HappyHardcore HackerspacesSignal RaidChan Quit"
select opt in \$OPTIONS; do
if [ "\$opt" = "Anonops" ]; then
mplayer http://radio.anonops.ru:8000
elif [ "\$opt" = "HappyHardcore" ]; then
mplayer http://di.fm/mp3/hardcore.pls
elif [ "\$opt" = "HackerspacesSignal" ]; then
mplayer http://signal.hackerspaces.org:8090/signal.ogg.m3u
elif [ "\$opt" = "RaidChan" ]; then
mplayer http://www.raidchan.org/radio/listen.pls
elif [ "\$opt" = "Quit" ]; then
echo done
exit
else
clear
echo bad option
fi
done

P.S Tipsa gärna om fler bra radiokanaler. Skriptet måste utökas!

Skriven av admin den 05 mars 2011