Publics. En SIFO-undersökning visar att 51% är emot FRA-lagen (SvD, Expressen, Aftonbladet) och att motståndet har ökat med fyra procent sedan juni.

Visst. Det är ju bra och så. Men det finns många anledningar till varför en sån här undersökning riskerar både att visa fel och vara ganska irrelevant. Tanken med den representativa undersökningen baserad på slumpässiga urval är ju bland annat att man ska kunna utröna vad "svenskar i allmänhet" tycker. Visserligen kan man ha inomvetenskapliga invändningar på det låga urvalet (tusen pers.), men det stora problemet ligger i att man frågar alla tusen personer samma fråga, och de får alternativen "ja" eller "nej" att förhålla sig till. Det är ju faktiskt en skillnad i intensiteter mellan en bloggare med FRA-tunnelseende, som tycker kanske lite för mycket, och någon som hör en nyhet om FRA på TVn i väntan på OS-sändningarna och tycker "För jävligt, men inget nytt, move along".

Den statistiska opionionen är dock väl modellerad för den parlamentarisk-politiska modellen. Den funkar bra för att förutsäga valen var fjärde år, och den skulle nog kunna träffa ganska rätt om vi hade folkomröstat om FRA idag (bra idé!, den handlar ju trots allt nästan om våra grundlagar). Tyvärr är ju FRA inte en sådan fråga, utan snarare en Deweyansk public-formering.

Eftersom vi inte får rösta är de 51% ganska meningslösa. Istället spelar strategiska enskilda aktörer ibland en större roll. En ledare för en organisation, en redaktör på en tidning eller en bloggare kan vara viktigare som enskild händelse i att ge energi till en sakfråga. Speciellt viktiga är starka nätverk som samarbetar kring FRA-frågan, som då kan fungera som ett gränsobjekt. Det fascinerande med just detta är att i FRA-fallet så ser man hur extremt plastiskt denna sakfråga är - så övergripande att vänster-höger helt upplöses. Ena dagen länkar jag järnet till bloggosfärens hardcore-nyliberaler, andra dagen kommer tidningen Proletären på besök. Vi pratar exakt om samma saker! Sen kan nästa SIFO-undersökning försöka hitta ett mönster i sina variabler... men visst... det visar snarare hur överdeterminerad även en strikt siffermässig undersökning kan vara.

Men eftersom gammelmedier sväljer allt som innehåller siffror är det bra att även "samhället som statistisk helhet" ser ut att ogilla massavlyssning.

Skriven av admin den 08 augusti 2008