I dagens SvD kom äntligen svaret på de upproriska sju vise männen från moderaterna i den så kallade fildelningsdebatten. Det är för det första aningen tröttsamt att de lever i en empiriskt felaktig förståelse av Internets. Analysen bygger samma gamla piracy avalanche-teori i kombination med ett luddigt upphovs- och äganderättsperspektiv. Fildelning sker i huvudsak horisontellt och det finns inga stora hemliga jätteservrar i någon källare som man kan stänga av. Vad som måste stängas av är människor, och om dessa äganderättsreaktionära moderater vill göra det så får de vara beredda på att inför ett samhälle som få vill gå med på först.

Här har vi ett exempel:

"...man bör dessutom inte blanda ihop sin rädsla för övervakningssamhället med en grumlig syn på den grundläggande ägandefrågan."

Jo! Det är precis det man måste göra. Övervakningssamhället handlar inte om Big Brother längre. Det finns ingen diktator som spanar på åsiktsavvikare. Dagens stegring av kontrollsamhället sker just med ägandet av information som det centrala argumentet varför vi ska låsa in information istället för att dela den med varandra. Äganderätten för materiella saker är ett jobb som polisen klarar ganska bra. Men när det gäller den fildelande massan så har man inte en chans, om man inte inför övervakning. Just därför måste vi blanda samman dessa två företeelser.

Nästa fel:

"... det krav om upphovsrättens avskaffande som ­tidigare formulerats av extremgrupper som inte dragit sig för att utmåla upphovsrättens vänner som teknikfientliga integritetskränkare."

Visst, det är väl roligt om man räknas som en extremgrupp. Men tyvärr är det ej sant. Om den "fildelande generationens" åsikter är extrema så skulle vi se en revolution. Men jag ser iallafall ingen. Jag ser snarare en teknologisk evolution som har möjliggjort för oss att befria en rad konst- och meningsskapande former från trista fysiska medier som har betett sig klumpigt i tidrummet.

Läsvärt:

Oscar Swartz

Copyriot

Rick Falkvinge i Expressen

Skriven av admin den 10 januari 2008