Här kommer några lösa anteckningar (ursäkta blandningen av tyska, engelska och svenska):

Efter Peace and War digital är jag helt slut i huvudet eftersom alla sessioner förutom min och en brittisk robotforskares var på tyska. Detta till trots är jag mycket lycklig eftersom tyska akademiker och intellektuella fattar varför krig, dator, och panspektrocism är viktigt.

Dessutom träffade jag tre Piratpartister som inte bara var trevliga, utan gav mig en summering och uppdatering av det tyska läget. Den tyska polisen är ju aningen mera repressiv än den svenska på vissa vis. Till exempel har de för vana att göra räder mot lägenheter som driver exit-nodes för TOR, och är allmänt jobbiga om man vill demonstrera. Piraterna var eniga med mig i mitt generella budskap att "Nu bygger vi, det gäller att agera".

Mitt centrala argument, förutom att prata om FRA, panspektrocism och motstånd, funderade jag ut i fredags medan jag sonderade publiken. Det är inget nytt med det egentligen, redan Klausewitz, Heidegger, Foucault och Deleuze har nämnt liknande tankar tidigare. Men eftersom många talare upprättade en legalistisk demarkation mellan krig och fred kände jag att det var dags att provocera lite. Man kan sammanfatta argumentet med:

Teknologier som utvecklats för krig får konsekvenser för social ordning i fred. Därför bör vi betrakta samhället som ett krigstillstånd med låg intensitet och följa krigsteknologiernas abstrakta egenskaper genom historien och samtiden.

Därefter närmade jag mig FRA, Saab och Wal-Mart genom att använda samma analytiska register genom hela min presentation (hoppas att video kommer upp snart). Signalspaning är ju militär från början men får ett radikalt annat innehåll när man applicerar panspektrisk övervakning i civila sammanhang. Men likaväl är Wal-Mart ett företag som ger upphov till nya innovationer från fredliga konstellationer. Wal-Mart har dock sett en ny möjlighet att börja tillverka data-mining till det militärindustriella komplexet. Ordningen är alltså hela tiden flexibel och mångtydig, därför bör vi tänka i militärstrategiska termer. Mitt generella statement var att vi måste affirmera teknik istället för att bara kritisera den. Jag gav exempel på Piratpartiet, FRApedia och bloggar för att visa att det går att organisera sig och skapa kunskap kring dessa frågor på ett helt nytt sätt.

Jürgen Altmantalade om hur informationsteknologi och krig hänger samman. Han började med Enigma-datan som produkt av det andra världskriget. Gick därefter över till Grossrechnern für Ballistik und Kernwaffen. Han argumenterade att US army hade mycket att göra med utvecklingen av datumfylogenetiken, vilket inte riktigt är helt sant. Däremot aerodynamik, raketer och ballistik var hemskt viktiga.

Intressant är även det nya inom militärstrategin. Det som diskuterades mest varNetwork Centric Warfare, som går ut på att man jobbar full spectrum dominance, decision superiority, information superiority, network centric warfare och global information grid. Världen är ett grid, ett räfflat rum genom alla spektrum, alltså Panspektron. Problemen som uppstår är dock att i asymmetriska krig så funkar det inte så bra eftersom man slåss mot nomader. Därför börjar man nu fundera på hur man ska börja skapa autonoma, självorganiserande och högteknologiska cybersoldater.

Dessutom gjordes en indelning av krig i generationer. Andra generationen (kommer ej ihåg första): första världskriget - firepower, tredje generatonen: andra världskriget - speed and manouvres, fjärde generationen - information. Libanonkriget 2006 var ett fjärde generationens krig som handlade om informationskrigföring. Rena cyberwar har vi dock sett endast i Estland 2007 och Georgien 2008.

Slutsatsen var dock kritisk: "Wenn man einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus", alltså "Om man har en hammare ser allt ut som spikar. Detta stämmer endast delvis, eftersom jag är övertygad om att tekniker är långt mer mångtydiga. (Per har säkert något att invända här, eftersom hans hammare ibland ser vapen snarare än spikar).

Men det mest intressanta var beskrivningen av hur Wal-Mart har stått som faktisk modell för Network Centric Warfare (det är inget som jag och Kalle bara drar skumma paralleller mellan när vi snackar panspec). Dock hängde mitt tyska öra inte med i att få tag på referensen, men jag får väl googla.

Den sista sessionen var oerhört lyckad eftersom den handlade om medborgarjournalistik och kunde hänvisa till min presentation som hade utspelat sig tidigare. Budskapet var "positiver Journalismus" och innebär att journalister måste sluta vara trötta kritiker och visa hur man bygger upp nya konstellationer för att visa att man faktiskt kan förändra samhället genom nya medier. Det låter kanske fluffigt, men det finns många saker som journalister kan lära av bloggvärlden, något som Rick skriver om bland annat.

Detta var en hemskt rörig post, med lösa anteckningar. Men de var helt enkelt tvungna att komma ut ur min data!

Skriven av admin den 09 november 2008