Lite ironiskt, men samtidigt som jag har bloggat väldigt mycket om Statens offentliga utredningar nås jag av nyheten att min fem år gamla bok Det nätpolitiska manifestet citeras i Digitaliseringskommissionens SOU 2015:65 Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter.

Kapitelförfattaren Marcin de Kaminski använder begreppet "smittontologi" från boken, ett begrepp som jag och Karl Palmås jobbade med ett par år innan boken skrevs. de Kaminski skriver:

Som del av internet bör man känna till nätets särskilda ”smittontologi”. Med detta menas att användare kan vara mer eller mindre aktiva, men som noder i nätet är man – om än passivt – påtvingad funktionen av att föra vidare information. Man kan sammanfatta detta som att informationen smittar. Detta oavsett om man är primärkälla eller mottagare av informationen.

Jag har ännu bara bläddrat i resten av SOUen. Om någon vill ha en rå textversion för innehållsanalys, tillverkade jag en sådan med pdftotext. Ladda ned här.

Skriven av admin den 02 juli 2015